Stap dichter bij grootschalige stadswarmte uit oude zeebodem

© ANP
DELFT - Bij een boring op 2,5 kilometer diepte hebben wetenschappers van de TU Delft voldoende heet water aangetroffen om 7500 woningen in de stad mee te verwarmen. Die huizen, waaronder veel flats, kunnen dan af van het aardgas. Ook een deel van de universiteitsgebouwen op de campus kan ervan profiteren. Delft zou daarmee de eerste stad in Nederland worden die op zo'n grote schaal een aantal wijken voorziet van groene, CO2-vrije energie.
Bijzonder is, zo schrijft Omroep Delft, dat het warme water zich bevindt in een poreuze grondlaag die zestig tot honderd miljoen jaar geleden de bodem was van een tropische zee. Vanuit diezelfde laag, die onder een strook van Zuid-Holland loopt, wordt ook in de Haagse wijk Leyenburg aardwarmte gebruikt, ook wel geothermie genoemd. Die bron is echter beperkter. Hier zijn 2000 woningen aangesloten.
De bron voor Delft bevindt zich onder een winkelcentrum in de langs de A13 gelegen Delfgauwse wijk Emerald. Wetenschappers van de TU vermoedden al langer dat zich daar veel water zou bevinden, dat door verhitting vanuit de aardkern een temperatuur heeft van bijna 80 graden. De vondst ervan is nu bevestigd.

Profiteren van manier van aanpak

Deze week kondigde het Rijk een speurtocht aan naar locaties in andere provincies voor deze grootschalige vorm van schone energie voor stedelijk gebied. Zouden zulke plekken elders in het land worden gevonden, dan kunnen ze profiteren van de manier waarop de TU Delft de boring aanpakt.
Hier wordt bij voorbeeld gewerkt met het modernste materiaal voor de buizen die worden ingezet om oeroud aardwater op te pompen.

Geen aardbevingen verwacht

Ook hebben de wetenschappers op een aantal punten onder het aardoppervlak in en om Delft 'geofones' aangebracht, om te kunnen volgen of zich wellicht seismische gevolgen voordoen.
Die worden overigens door de TU en ook door Staatstoezicht op de Mijnen niet verwacht, omdat de massa's opgepompt water na warmteafgifte in afgekoelde staat elders in de stad weer worden teruggepompt in die aardlaag op grote diepte. 'Dus anders dan bij gaswinning: wat we eruit halen, gaat ook weer terug', zegt de TU.

Duizenden woningen

De verwachting is dat zulke aardwarmtebronnen zo’n dertig jaar lang kunnen worden gebruikt. Dan zijn ze vermoedelijk op. De opzet is in Delft is dat in de wijken Voorhof en Buitenhof zo'n vijfduizend woningen, voornamelijk flats, gaan worden verwarmd met die geothermische bron.
De gemeente Delft ziet graag dat aansluitend ook nog eens 2500 andere woningen in die omgeving worden aangesloten. Dat is gunstiger voor de exploitatie, en ook voor het halen van de stedelijke doelstelling om tegen het jaar 2030 zoveel mogelijk aardgasvrij te zijn in de stad.

Nog jaren

Zover is het echter nog niet. Eerst moet een akkoord worden gesloten met woningbouwverenigingen en verenigingen van eigenaren in de stadswijken over massale afname van dat hete water. Na dat basisakkoord moet vervolgens tussen de boorput en de wijken een ondergrondse leiding worden aangelegd voor de aanvoer van heet en de afvoer van gebruikt, koud water.
Bij elkaar steken deze voorbereidingen complex in elkaar. Het zal daarom nog jaren duren voor de eerste Delftse flats warmte uit de historische zeebodem krijgen.