Noodlijdend Amare: gemeente pompt mogelijk meer geld in cultuurcomplex

Cultuurpaleis Amare aan het Spuiplein in Den Haag
Cultuurpaleis Amare aan het Spuiplein in Den Haag © ANP / Hollandse Hoogte / Sandra Uittenbogaart
DEN HAAG - Het ziet ernaar uit dat de gemeente Den Haag opnieuw extra geld uittrekt voor Amare. Het cultuurcomplex kampt met een jaarlijks tekort van 700.000 euro en dreigt in de acute financiële problemen te komen. De nood is zo hoog dat wethouder Saskia Bruines (D66) nu alvast gaat bekijken of het mogelijk is om Amare volgend jaar te steunen. Ze wil het debat daarover in de gemeenteraad niet afwachten. 'We willen voorkomen dat de discussie onder tijdsdruk komt te staan.'
Dat cultuurcomplex Amare op het Haagse Spuiplein een financieel zorgenkindje is, was al wel duidelijk. In de loop der jaren liepen de kosten voor de bouw ervan op van 177 miljoen euro naar 223 miljoen euro.
Uit het rapport van de enquêtecommissie, die onderzoek deed naar de bouw en totstandkoming van Amare, kwam begin september bovendien naar voren dat er geen geld meer is om voorstellingen te geven die Amare naar het niveau moet tillen dat past bij de ambities. 'Het publieke belang is verwaarloosd', constateerde de enquêtecommissie.
Onderwijs- en cultuurcomplex Amare werd in 2021 in gebruik genomen. Het is de thuisbasis van onder meer het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. De ontwikkeling ervan was een moeizaam proces en de kosten liepen op. Met bijkomende kosten als rente, OZB en onderhoud kan het eindbedrag over een periode van vijftig jaar oplopen tot maximaal 658 miljoen euro, zo berekende de raadsenquêtecommissie.
Om Amare te laten functioneren zoals de bedoeling is, moet de gemeente de portemonnee trekken, zo leek de boodschap. Maar de beslissing daarover schoof de nieuwe coalitie voor zich uit. In het coalitieakkoord, dat twee maanden geleden is gepresenteerd, staat dat de raad eerst de ruimte krijgt om te debatteren over 'de invulling' van Amare en het belang van het cultuurcomplex voor de stad.
Ondertussen lopen de tekorten bij Amare op tot wel 700.000 euro per jaar, zo blijkt uit een analyse van bureau Berenschot in opdracht van de gemeente. Dat komt onder meer omdat er meer geld kwijt is aan personeel, zoals beveiligers en technici, dan verwacht.

Werkdruk te hoog

'Het gebouw is ontworpen met een visie op openheid dat in bepaalde onderdelen botst met de behoeften van de gebruikers, waardoor onder andere meer elektronische sloten nodig zijn om (basis)schoolleerlingen en medewerkers gescheiden te houden van bezoekers', schrijft wethouder Bruines aan de gemeenteraad.
Verder is de werkdruk te hoog en zijn er meer medewerkers nodig. 'Ook de gemeente signaleerde dat de organisatie te krap bemenst was in vergelijking met andere concertgebouwen in Nederland', zegt de wethouder.

Acute financiële problemen

Maar wachten met ingrijpen tot na het debat in de gemeenteraad vindt Bruines geen goed idee. 'Het college ziet een spanning tussen de problematiek van stichting Amare en het in alle rust kunnen voeren van het gesprek over het publiek belang', schrijft Bruines. 'Het college onderzoekt daarom de mogelijkheden om Amare in 2024 incidenteel te ondersteunen, waardoor zij in het komende jaar zonder acute financiële problemen het huidige activiteitenniveau kan voortzetten en in afwachting van verdere besluitvorming niet gedwongen is om te bezuinigen.'