Ook na aanpassing kruispunt blijft bocht voor vrachtwagens te smal

© Omroep West
DEN HAAG - Telkens weer kapotgereden perkjes en racende auto's. Bewoners van het kruispunt waar het Statenplein overgaat in de Stadhouderslaan in Den Haag klagen al tijden steen en been. De gemeente Den Haag heeft de weg onlangs al een flinke opknapbeurt gegeven en is niet van plan de situatie nogmaals te veranderen.
Omwonenden zeggen zich vooral te ergeren aan de krappe draairuimte die bussen en vrachtwagens hebben. De gemeente zegt daarmee bekend te zijn: 'Na de oplevering zijn, in samenspraak met de HTM, de bochten waar mogelijk verruimd. Er is geen ruimte om de bochten nog breder te maken.'
Wél is de breedte van de rijbaan er versmald, zodat de draai met lagere snelheid moet worden genomen. 'Uit een praktijkproef van de HTM blijkt dat het voor grote voertuigen goed mogelijk is de draai te maken, zolang deze correct wordt ingezet.'
© Omroep West
Verder zijn er klachten over de vernieuwde fietspaden, die fietsers niet of te weinig zouden gebruiken. Dat zou volgens de buurtbewoners voor gevaarlijke situaties zorgen. De gemeente Den Haag laat weten dat er juist is gekozen voor fietspaden in plaats van fietsstroken.
Daarbij is het gebruikelijk dat er een 'vrijliggende fietsoversteek' wordt aangelegd. 'Het blijkt dat sommige fietsers ervoor kiezen om rechtdoor over te steken. Hoewel dit niet de bedoeling is, is er voor automobilisten wel voldoende zicht en ruimte om zich naast een fietser op te stellen.'

Fietsveiligheid bevorderd

Een heet hangijzer voor de buurt is de 'racebaan', doordat de hele weg een voorrangsweg is. De gemeente zegt daar rekening mee te hebben gehouden in het nieuwe ontwerp. Onder meer met smallere rijbanen en vrijliggende fietspaden, in plaats van fietsstroken op de rijbaan. Volgens de gemeente bevordert dat de fietsveiligheid.
De Statenlaan is een lange doorgaande weg die vanaf Scheveningen overloopt in het Statenplein, de Stadhouderslaan, de Koningin Emmakade en de Waldeck Pyrmontkade richting de stad.
'Omdat de Stadhouderslaan/Statenlaan onderdeel uitmaakt van de hoofdroute nood- en hulpdiensten, is het niet mogelijk om drempels aan te leggen', reageert een gemeentewoordvoerder. 'Daarom is ervoor gekozen om de rijbaan 3,5 meter breed te maken in plaats van de standaard 4,5 meter. Hierdoor wordt de rijbaan niet alleen fysiek smaller, maar mede door de parkeerstroken aan weerszijden ook nog eens optisch smaller. Daardoor nodigt de weg minder dan voorheen uit om hard te rijden. Uit data blijkt dat het overgrote deel van het verkeer zich aan de snelheid houdt.'