Weg tussen Westland en Den Haag gaat weer open, maar wel in één richting

Ambachtsweg aan de Haagse kant
Ambachtsweg aan de Haagse kant © Omroep West
WATERINGEN - De Ambachtsweg in Wateringen gaat op 1 januari weer open. Tijdelijk en in één richting, om zo het omliggende wegennet te verlichten tijdens de reconstructie van het Oosteinde-Herenstraat. Daarmee breekt een nieuw hoofdstuk aan in dit dossier, dat al enkele jaren speelt.
Op 2 juli 2020 ging de Ambachtsweg voor de periode van een jaar dicht voor autoverkeer, aansluitend op een grootschalige reconstructie van deze straat.
Het betreft een proefsluiting, om te kijken of de leefbaarheid en verkeersveiligheid daarmee verbeteren. De route Ambachtsweg-Kerklaan-Dorpskade werd veel gebruikt als verbindingsweg van en naar Den Haag, maar daar was de weg eigenlijk helemaal niet op berekend.

'Nu een kwartier langer onderweg'

De proefsluiting was een initiatief van bewoners die de veiligheid in de straat wilden verbeteren. Dorpsgenoten zagen het echter niet zitten, omdat zij vinden dat het niet ten goede komt aan de bereikbaarheid van Den Haag. CDA-raadslid Jan van Rossum, zelf ook inwoner van Wateringen, nam het voor hen op.
'Er zijn veel Wateringers die nu een kwartier langer onderweg zijn om thuis te komen. Het is ook een groot probleem om Wateringen uit te komen', zei Van Rossum in een vergadering van de gemeente. 'Ik denk dat er te veel rekening wordt gehouden met een bepaalde belangengroep.'

5000 auto's per dag

Verkeerswethouder Pieter Varekamp verklaarde destijds: 'We hebben sterk gekeken naar de verkeersveiligheid en het aantal vervoersbewegingen dat daar plaatsvindt. Het verkeer is alleen maar toegenomen, het is een weg die smal is en je kunt daar nu eenmaal niet verbreden.'
Uit metingen is gebleken dat er zo'n 5000 auto's per dag over de weg reden. Ondanks de verdeeldheid in zowel Wateringen als de gemeenteraad, werd de wegafsluiting een feit. Een poller zorgt er sindsdien voor dat je niet meer van de Ambachtsweg naar de Erasmusweg en vice versa kunt.

'Leefbare weg'

Geen doorgaand verkeer meer over de Ambachtsweg dus. Het bevalt de bewoners wel, lieten zij bijna een jaar later weten. De straat is socialer geworden, zei een vrouw tijdens een raadsvergadering waarin de afsluiting werd geëvalueerd.
'We kijken naar elkaar om, hebben een buurtapp en het is een leefbare weg geworden.' Een buurman wees er op dat heropening gevaarlijk is voor fietsers, omdat er voor hen minder ruimte is.

Tegengeluid vanuit dorp en raad

Tegengeluid is er overigens ook: een bewoner van de Noordweg zei dat het aanzienlijk drukker is geworden op die weg. En hij vroeg zich af wat de waarde is van een proef in coronatijd.
Ook in de raad waren fracties het nog niet met elkaar eens. Desondanks was wethouder Varekamp duidelijk: 'De evaluatie is nog onder handen, maar het is ongewenst om de Ambachtsweg weer open te stellen.'

Kritiek op evaluatie

Die evaluatie werd in september 2021 - de weg was toen nog steeds dicht - besproken in de gemeenteraad, maar kan op veel kritiek rekenen. Er is niet geëvalueerd of de beoogde verkeersveiligheid ook echt is verbeterd, omdat de weg na de herinrichting niet meer voor doorgaand verkeer is opengesteld.
Partijen, waaronder CDA en GemeenteBelang Westland (GBW), pleitten dan ook voor het heropenen van de weg. Ook LPF Westland ziet de weg graag weer open gaan, maar dan in één richting.

Meerderheid van raad wil weg open

Zowel CDA en GBW als LPF dienden daarvoor een motie in. Om te voorkomen dat beide moties elk geen meerderheid zouden verkrijgen en er niks zou veranderen, staken de fracties uiteindelijk de koppen bij elkaar om te komen tot één gezamenlijke motie: een volledige heropening, zo spoedig mogelijk.
Een meerderheid van de raad (naast CDA, GBW en LPF ook D66) stemde in. Wethouder Varekamp noemde het weliswaar 'onverstandig', maar ging ermee aan de slag. 'In samenspraak met alle betrokkenen' ging hij werken aan creatieve oplossingen met betrekking tot snelheidsremmende maatregelen.

Plantenbakken neergezet

Die snelheidsremmende maatregelen vond de wethouder in het plaatsen van grote plantenbakken. Het leidde eind februari 2022, enkele weken vóór de heropening, tot ophef bij de bewoners.
Volgens hen gaan die plantenbakken alleen maar zorgen voor meer onveilige situaties. 'Auto's moeten eromheen slingeren en fietsers komen weer in het gedrang, met alle gevaren van dien. Met een paar auto's zou dat geen probleem zijn, maar er gaan duizenden auto's per dag over de weg rijden', zei buurtbewoner Roberto van Veen.
Plantenbakken in de Ambachtsweg
Plantenbakken in de Ambachtsweg © Omroep West
Niet veel later werden de plantenbakken dan ook daadwerkelijk geplaatst. Het waren zestien houten bakken, een week later moesten ze worden vervangen door een betonnen variant. Die zijn iets kleiner en konden drie maanden blijven staan.
Daarna heeft de gemeente Westland geëvalueerd of de ingreep succesvol is geweest. Maar nog voordat de poller naar beneden ging, kwam er al kritiek. 'De Olympische Winterspelen zijn weer terug', reageert een bewoner, doelend op het slalommen om de bakken.

Raad boos over bakken

Meerdere fracties in de gemeenteraad wilden dat de bakken direct weggaan. 'Wij zijn zeer teleurgesteld dat u nu bent gekomen met een sluisoplossing die nog veel gevaarlijker is dan de nu weggehaalde sluizen, en de wijk ook moeilijker bereikbaar maakt. Sluizen die nu zelfs vrachtverkeer en vuilniswagens belemmeren om een vrije doorrit te hebben', zegt het Wateringse CDA-raadslid Van Rossum.
En fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig vroeg zich af: 'Waarom heeft de wethouder niet aan de gemeenteraad bericht dat de motie niet uitvoerbaar was en dat verkeersremmende maatregelen niet verantwoord zijn?'

Heropening gaat niet door

De geplande heropening gaat uiteindelijk toch niet door, meldde wethouder Varekamp op 4 maart 2022 aan de bewoners. Reden voor deze beslissing is dat de herinrichting met bloembakken niet is overlegd met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De Ambachtsweg geldt als een belangrijke route voor de veiligheidsdiensten tussen Wateringen en Den Haag. Volgens de VRH kon de weg op deze manier, met de bloembakken, niet open.
'We gaan de herinrichting opnieuw bezien, in overleg met de VRH en de bewoners', zegt Varekamp. Eerst was het dicht laten van de weg een voorlopig besluit, later stelde de wethouder aan de raad voor de weg toch definitief dicht te houden voor doorgaand verkeer.

Discussie laait weer op

De discussie over de Ambachtsweg laait afgelopen zomer opnieuw op. Het Westlandse college meldt dat de route Herenstraat-Oosteinde (een andere verkeersader tussen het Westland en Den Haag) vanaf januari 2024 ruim een half jaar lang dichtgaat voor het doorgaande verkeer. Reden is een grootschalige reconstructie van deze weg.
Volgens diverse partijen heeft Wateringen nu al een verkeersinfarct voor zowel doorgaand verkeer als bestemmingsverkeer. Dat probleem wordt alleen maar groter door nieuwe wegafsluitingen en wegwerkzaamheden.

Toch weer open

CDA, GemeenteBelang Westland, LPF, VVD, Forum van Democratie en Fractie Van Vliet komen met een motie voor een heropening. Het gaat dan wel om een tijdelijke heropening, omdat er uiteindelijk een goede ontsluiting moet komen in de nieuwe wijk Wateringen-Noord. De motie wordt met een ruime meerderheid (25-11) aangenomen.
De wethouder moet volgens de motie uiterlijk op 28 november zijn oplossing kenbaar maken aan de raadscommissie. Dat was afgelopen dinsdag. Het hoge woord is er al snel uit. De weg gaat vanaf 1 januari in de richting van Den Haag open.

Toelichting aan omwonenden

'Dit doet in zekere mate afbreuk aan de verkeersveiligheid, maar het is in het algemeen belang van een goede verkeersdoorstroming', zegt Varekamp. Het eenrichtingsverkeer gaat alleen gelden voor het laatste stukje van de Ambachtsweg, waar nu een poller staat.
Omwonenden kunnen dus ook richting het centrum blijven rijden. In december gaat de gemeente een en ander toelichten aan de omwonenden.