Inspectie stelt bezorgde ouders in het gelijk: 'Onderwijskwaliteit onvoldoende'

Het Picasso Lyseum wil dat de leerlingen dertig minuten les per vak per week krijgen
Het Picasso Lyseum wil dat de leerlingen dertig minuten les per vak per week krijgen © ANP
ZOETERMEER - De zorgen van de ouders over het nieuwe schoolplan van het Picasso Lyceum in Zoetermeer waren meer dan terecht. Dat blijkt uit een rapport van de Onderwijsinspectie. Na de klachten van de ouders gingen inspecteurs bij de school langs. Het onderwijs was op dat moment onvoldoende, blijkt uit het rapport. De school heeft na het bezoek van de Inspectie zelf al beterschap beloofd en het omstreden schoolplan aangepast.
In november kondigde het Picasso Lyceum aan dat de school een verbeterplan moet opstellen en doorvoeren om het niveau op de school op te krikken. Met het publiceren van het inspectierapport wordt duidelijk waarom. Want, zo is de conclusie, er ging van alles mis op het Picasso Lyceum. 'Bij de start van het schooljaar waren er problemen met de roosters, beschikten niet alle leerlingen over het lesmateriaal en konden niet alle leerlingen in de digitale systemen', valt te lezen in het rapport.
'Daarnaast sluit de personele bezetting op de leerpleinen onvoldoende aan op het aantal leerlingen en op de behoeften van de leerlingen', oordeelt de inspectie, die daarnaast vindt dat de school in september onvoldoende bij heeft gestuurd. 'Wel doet eenieder zijn best om de problemen het hoofd te bieden.'

Uitleg onvoldoende

Afgelopen september kwam de onderwijsinspectie langs bij het Picasso Lyceum om te kijken hoe er werd lesgegeven en hoe de organisatie in elkaar steekt, na kritiek van vertrokken docenten, leerlingen en ouders. Tijdens de lessen zag de inspectie dat docenten in meerdere situaties geen uitleg gaven of de leerstof er juist in een te hoog tempo doorheen probeerden te krijgen. 'Het is niet duidelijk of de aangereikte leerstof ook echt binnenkomt', merkt de inspectie daarover op.
'Er wordt tijdens deze instructiemomenten onvoldoende bijgehouden of het lesdoel ook behaald wordt', gaat de onderwijsinspectie in het rapport verder. Leerlingen zouden vervolgens vragen kunnen stellen aan de verbindingscoaches, zodat zij hen verder zouden helpen. 'Maar dat zien we onvoldoende terug', stelt de inspectie.

Leerlingen bleven thuis

Leerlingen merkten dit ook, zij merkten dat het 30 minuten-lesrooster niet goed voor hen werkte. Volgens de inspectie voelden zij zich door de nieuwe manier van lesgeven gedemotiveerd. 'De informatie beklijft onvoldoende volgens de leerlingen, waardoor zij vervolgens afhaken.'
Daarnaast zou het regelmatig voorkomen dat leerlingen hele dagen op school zaten, zonder ook maar één instructiemoment te hebben. Zodoende besloten leerlingen soms om dan maar thuis te blijven. 'De school lijkt hier onvoldoende zicht op te hebben', meldt de Inspectie van het Onderwijs. Daarom doet zij vanaf januari onderzoek naar de registratie van de aan- en afwezigheid van de leerlingen. Om zo te checken of de school aan de wettelijke eisen voldoet.

Taakverdeling moet duidelijker

Verder moet er beter gelet worden op de ontwikkeling van de leerlingen, moet het veiligheidsbeleid worden aangepast op de school en moet het bestuur van de school ervoor zorgen dat de leerlingen, het personeel en de ouders zich gehoord voelen en dat hun inbreng wordt gebruikt bij de evaluatie.
Ook moet de school van de inspectie in een professioneel statuut vastleggen welke zelfstandige verantwoordelijkheid de docenten, de coaches en het ondersteunend personeel hebben bij het lesgeven. Verder moet de taakverdeling van de docenten en de coaches op de leerpleinen duidelijker, zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt.

Inspectie staat achter doelen

De doelen van het schoolplan zijn overigens wel goed volgens de onderwijsinspectie. Het idee van de brede brugklas en de filosofie van het onderwijs snijden namelijk wel hout. 'Maar omdat de verantwoordelijkheidsverdeling niet voor iedereen helder is, vormt het een risico voor de ontwikkeling van de leerlingen.'
Interim-rector Marien Smits en Jan Andries Wolthuis, regiomanager bij het Lucas onderwijs, gaven eerder al aan dat er een 'grote verbeteropdracht ligt voor de school'. De uitwerking van het schoolplan had niet de uitwerking gekregen die het Lucas Onderwijs voor ogen had. Het bestuur besloot daarom het schoolplan aan te passen.

Leerlingen krijgen extra les

De leerlingen krijgen, om de extra lessen erin te passen, vanaf december een nieuw rooster. 'Maar dat niet alleen, we ontdekken nu soms ook dat leerlingen achterstanden hebben. Dat willen we snel op gaan lossen met bijlessen en straks ook examentrainingen.'
Volgens de rector gaat per leerling worden bekeken of er achterstanden zijn. 'En als ze er zijn, gaan we ze repareren. Dat hoort ook bij onze opdracht: als school ervoor zorgen dat de leerlingen het gewenste niveau behalen. We moeten ervoor zorgen dat het voor elkaar komt, de leerling mag daar geen last van hebben.'

Inspectie doet later meer onderzoek

In januari en juni heeft het Picasso Lyceum de inspectie opnieuw over de vloer voor een voortgangsgesprek. Dan moet de school laten zien welke stappen er zijn gezet om de bovenstaande zaken aan te passen. In september doet de inspectie een herstelonderzoek: dan wordt duidelijk of de ingrepen effect hebben gehad.