Betaald parkeren ingevoerd: leraren moeten 4000 euro per jaar betalen

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
LEIDEN - Het bestuur van de Leo Kannerschool in Leiden zit met het nieuwe parkeerbeleid van de stad in de maag. Sinds een paar weken is in Leiden Zuidwest betaald parkeren ingevoerd waardoor zo'n tachtig docenten van de school nu moeten betalen voor een parkeerplaats. Op jaarbasis zullen zij 4000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten, die niet vergoed worden.
Op 10 oktober is het betaald parkeren in Leiden Zuidwest ingevoerd. De Leo Kannerschool ligt in die wijk en heeft geen eigen parkeerplaatsen. Dat betekent dat de docenten van de school moeten betalen voor een parkeerplaats, meldt Sleutelstad. Volgens voorzitter Sander Verheul van het college van bestuur van de school mag de school de parkeerkosten niet vergoeden, omdat het geld dat de school van het Rijk krijgt exclusief is bestemd voor onderwijs.
'We willen graag onze bezorgdheid en ongenoegen uiten over genoemd besluit', schrijft hij in en brandbrief aan de Leidse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. 'We vragen de gemeenteraad om de ongunstige effecten van het ingevoerde parkeerbeleid in Leiden Zuid opnieuw tegen het licht te houden, met speciale aandacht voor de impact op leerkrachten en overige onderwijsmedewerkers.'

Al lastig genoeg

In Leiden Zuidwest zou een leerkracht die fulltime werkt op jaarbasis 4.000 euro kwijt zijn. 'Dat betekent voor hen een onevenredige last.' Bestuursvoorzitter Sander Verheul is bang dat het door het betaald parkeren moeilijker wordt voldoende leerkrachten aan te trekken.
En het is tegenwoordig al lastig genoeg om voldoende leraren te vinden. De hoge parkeerkosten maken die zoektocht alleen maar moeilijker. Een oplossing zou bijvoorbeeld zijn dat de leerkrachten een parkeervergunning krijgen. Maar dat gaat niet. Volgens de schoolleiding zou het door dit alles kunnen dat nieuwe leerkrachten niet bij de Leo Kannerschool solliciteren of dat leraren die er nu werken vertrekken.

Geen parkeerproblemen

Volgens de school wordt met het betaald parkeren rond de locatie voor speciaal voortgezet onderwijs ook geen probleem opgelost. 'Want er waren en zijn helemaal geen parkeerproblemen. Er wordt dus geen schaarste opgelost, terwijl er wel serieuze nadelige gevolgen zijn voor de medewerkers van onze onderwijsinstelling.' De school denkt dat de gemeente die effecten onvoldoende op het netvlies had toen het besluit om betaald parkeren in te voeren werd genomen.
Het schoolbestuur dringt aan op een uitzondering voor de leerkrachten en andere medewerkers van de school. Voor de Leo Kannerschool in de César Franckstraat zou een uitbreiding van het aantal zakelijke parkeervergunningen van 10 naar 25 volgens de school voldoende zijn.
De Leo Kannerschool in Leiden
De Leo Kannerschool in Leiden © Leo Kanner College
De gemeente Leiden geeft aan dat tijdens de evaluatie van het betaald parkeren geluisterd is naar het signaal van de scholen in de wijk en dat er per school meer vergunningen beschikbaar zijn. De gemeente laat wel weten dat er geen speciale regeling voor scholen komt maar dat het aantal vergunningen voor bedrijven, instellingen en organisaties uitgebreid wordt.
Volgens een woordvoerder van de gemeente moet Leiden zich de vastgestelde regels en voorschriften gehouden worden en kan de scholen niet 'voortrekken'. 'Dat is niet eerlijk tegenover de andere instellingen, zoals zorginstellingen, verenigingen of sportclubs. De grootte van de organisatie bepaalt in dit geval het aantal vergunningen.'

Parkeerder betaalt andere doelen

Tot slot geeft de gemeente aan dat het uitbreiden van het betaald parkeren bijdraagt aan de woningbouw- en duurzaamheidsdoelen van de stad. Zo zorgt het bouwen van voldoende woningen er voor dat juist leraren in Leiden dichtbij hun werk kunnen wonen. Daarnaast zijn de wijken goed bereikbaar met het openbaar vervoer of met de fiets.
'Het college en de raad hebben daarbij de belangen goed gewogen en ook zeker oog gehad voor de maatschappelijke en sociale sector van Leiden, waaronder het onderwijs. Hier is nadrukkelijk aandacht aan besteed tijdens de behandeling van het parkeerbeleid, met als gevolg uitbreiding van de vergunningsmogelijkheden', zegt een woordvoerder.