HagaZiekenhuis 20 miljoen euro in het rood, gedwongen ontslagen niet uitgesloten

Entree HagaZiekenhuis
Entree HagaZiekenhuis © ANP
REGIO - Het HagaZiekenhuis in Den Haag en Zoetermeer stevent dit jaar af op een tekort van 20 miljoen euro. Het ziekenhuis gaat reorganiseren en moet op termijn 35 miljoen per jaar goedkoper gaan werken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Met banken en verzekeraars wordt nu gesproken over de financiering van het ziekenhuis voor de komende jaren.
'Er zijn eind vorig jaar en begin dit jaar verkeerde inschattingen gemaakt over kostenstijgingen', zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. Het gaat dan om de stijging van de personeelskosten als gevolg van de nieuwe CAO en sterk gestegen inflatie. Dit alles leidt ertoe dat het HagaZiekenhuis in Den Haag en Zoetermeer vorig jaar respectievelijk 1 en 2,5 miljoen euro verlies leed, maar over dit jaar naar verwachting 20 miljoen in het rood eindigt.
Dit bedrag kwam dit voorjaar naar voren toen alles nog eens goed werd doorgerekend. Hierop werd besloten om de jaarcijfers over 2022 niet te publiceren. Dat kon ook niet, want het ziekenhuis voldeed niet aan afspraken die waren gemaakt met banken en verzekeraars. Het ziekenhuis had extra geld nodig. En dat geld moet onder meer komen van diezelfde banken en verzekeraars.

Verbeterplan opgesteld

Er is flink gestudeerd en gepraat en uiteindelijk ligt er nu een plan dat officieel HagaVooruit! heet. Het betekent dat er fors gereorganiseerd gaat worden. Ook wordt de manier van werken ingrijpend aangepast. Uiteindelijk moet over twee jaar de boel financieel gezond zijn, maar dat kan alleen als er ieder jaar 35 miljoen euro minder uitgegeven gaat worden dan nu het geval is.
Dit bedrag wil het ziekenhuis vinden door minder zelfstandigen in te huren. Dat is de afgelopen jaren veel gebeurd, vaak omdat er er veel zieken zijn en er toch handen nodig waren aan het bed, maar een zelfstandige in de zorg is enorm duur. Maar ook personeel dat in dienst is van het ziekenhuis gaat de reorganisatie voelen.

Gedwongen ontslagen

'Het gaat echt om een forse reorganisatie en een reorganisatie gaat om mensen', zegt Van der Meer. Officieel heet het dat het niet is uitgesloten dat mensen met een vaste baan moeten vertrekken, het zou dan gaan om maximaal 150 werknemers. 'Het gaat dan niet om mensen die echt in de zorg werken, maar wel om mensen in de ondersteunende diensten.'
Een andere manier om het aantal personeelsleden omlaag te krijgen is het niet opvullen van plekken die vrijkomen als iemand uit zichzelf vertrekt of met pensioen gaat. 'We willen in de toekomst hetzelfde doen met minder mensen', zegt de Haga-baas. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er ook geïnvesteerd, met name in ICT. Dat is volgens Van der Meer heel hard nodig.

Verouderde, logge organisatie

In de stukken van het HagaZiekenhuis staat ook dat er een 'gedragsverandering noodzakelijk is bij medisch specialisten en ziekenhuispersoneel.' Dat heeft volgens Peter van der Meer te maken met de werkhouding in, met name, het Haagse HagaZiekenhuis. 'Dat moet van ver komen.' De organisatie is verouderd en log.
'We moeten toe naar een situatie dat afspraak gewoon afspraak is', zegt Van der Meer. 'De organisatie is nu te bureaucratisch, het is solistisch en niet efficiënt genoeg.' Verschillende afdelingen moeten veel meer gaan samenwerken en de hele organisatie moet gestroomlijnder worden. En daar is die gedragsverandering bij het personeel voor nodig.

Geen gevolgen voor toekomst ziekenhuis Zoetermeer

De forse reorganisatie die op stapel staat, heeft volgens de bestuursvoorzitter geen gevolgen voor toekomstplannen van het voormalige LangeLand Ziekenhuis. Dat fuseerde dit voorjaar met het HagaZiekenhuis en heet nu HagaZiekenhuis Zoetermeer. Er moet over enkele jaren fors verbouwd worden, maar die plannen zouden niet in gevaar komen. Ook zou de reorganisatie geen gevolgen hebben voor het zorgaanbod.
Toen de plannen voor de fusie door de banken en verzekeraars werden goedgekeurd werd een budget afgesproken. Daarbij lag ook de afspraak dat het HagaZiekenhuis de komende tien jaar niet failliet zou kunnen gaan. Maar dan moet het ziekenhuis zich wel aan die afspraken houden, en dat lukt nu dus niet.
Of deze afspraak nu nog altijd geldt wil het ziekenhuis niet zeggen. 'Dat zijn afspraken tussen banken en verzekeraars.' Wel zegt het ziekenhuis dat is afgesproken dat banken en verzekeraar nauwlettend over de schouder meekijken bij de uitvoering van het verbeterplan. Vanaf 2026 zou het HagaZiekenhuis dan weer een financieel gezonde organisatie moeten zijn.