Gemeente hoorde dag van tevoren van huisvesting tientallen statushouders

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
ZUIDPLAS - De gemeente Zuidplas hoorde een dag van tevoren dat er 37 statushouders tijdelijk gehuisvest zouden worden in het Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de VVD in die gemeente. Die partij vraagt zich af of de gemeente niet gewoon 'nee' had kunnen zeggen tegen het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).
Het COA zocht begin november al eens contact met de gemeente om statushouders in het hotel te huisvesten. 'Toen is aangegeven dat we dit onder voorwaarden kunnen overwegen', vertelt burgemeester Han Weber in de antwoorden. In die maand zat het Van der Valk Hotel vol, dus lukte het niet om de vluchtelingen daar te huisvesten.
Een maand later kreeg het COA te horen dat er wel voldoende kamers waren in het hotel. 'Op maandag 11 december is het college alsnog geïnformeerd over de komst van 37 statushouders op de 12e', zegt de burgemeester.

Geen 'nee' mogelijk

De reden dat de statushouders zo opeens in het hotel werden gezet, is omdat de druk op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel op dat moment erg hoog was. De asielzoekers konden niet doorstromen naar opvanglocaties, omdat veel bedden worden bezet door statushouders die vaak lang wachten op een eigen woning.
Van de mogelijkheid om 'nee' te zeggen was volgens burgemeester Weber dus geen sprake. Het gaat namelijk om statushouders die al waren toegewezen aan de gemeente Zuidplas, maar nog geen woning aangeboden hadden gekregen. Ze zullen in het komende jaar alsnog een woning moeten krijgen binnen de gemeente.

Jaar beginnen met achterstand

Het komt bovenop de nieuwe taakstelling die de gemeente voor het komende half jaar heeft gekregen. Voor juli moeten vijftig andere statushouders een woonplek aangeboden krijgen. In totaal wachten 87 statushouders dus nog op een huurwoning. 'In die zin wordt het jaar wel begonnen met een achterstand', zegt de burgemeester.
Veel gemeenten in de regio lopen achter op hun wettelijke taak om statushouders te huisvesten, bijvoorbeeld doordat er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Zodoende worden er in 170 gemeenten in heel Nederland tijdelijk statushouders in hotels gehuisvest.
Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsstatus. Iedere gemeente krijgt ieder half jaar een door het ministerie vooraf bepaald aantal statushouders dat zij moet huisvesten, op basis van het aantal inwoners in die gemeente. Dat heet een wettelijke 'taakstelling'.