Zuid-Holland wil gemeenten dwingen om sociale huurwoningen te bouwen

© ANP
NOORDWIJK - De provincie Zuid-Holland staat op het punt om drie gemeenten, waaronder Noordwijk, te dwingen om het afgesproken aantal sociale huurwoningen te gaan bouwen. Eerder kreeg de gemeente al een zogeheten proactieve aanwijzing opgelegd. Dat betekent dat er binnen een jaar een bestemmingsplan vastgesteld moet zijn.
Aangezien er na het verstrijken van die termijn nog altijd geen concreet plan ligt, overweegt Zuid-Holland om de regie over te nemen. Die maatregel geldt in dat geval ook voor de gemeenten Albrandswaard en Lansingerland. In Noordwijk gaat het om de realisatie van minimaal 240 woningen.
'Ondanks herhaaldelijk aandringen op uitvoering van de proactieve aanwijzingen en het aanbieden van hulp, zien we dat de uitvoering hiervan in alle drie gemeenten (veel) langer duurt dan gevraagd', schrijft het college van Gedeputeerde Staten. Het provinciebestuur zoekt naar mogelijkheden om de uitvoering van de plannen te versnellen en overweegt daarom zelf een zogeheten projectbesluit te nemen. Dat betekent dat Zuid-Holland de regie overneemt en zelf vastlegt hoe de bouwprojecten eruit komen te zien.

Proces versnellen

Een meerderheid van Provinciale Staten, waaronder de voltallige coalitie, riep het college eind vorig jaar via een motie al op te kijken naar de mogelijkheden om het proces te versnellen. De partijen vinden dat de 'nood van woningzoekenden hoog is' en dat vaart gemaakt moet worden met de bouw van woningen voor de sociale huursector.
Noordwijk heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de proactieve aanwijzing van de provincie. 'Het is op dit moment wachten op de uitspraak van de Raad van State', laat een woordvoerder weten.

'Niet de juiste'

'De gemeente meent dat de provincie terecht onderkent dat de nood onder woningzoekenden hoog is, maar dat de manier waarop de provincie nu wil gaan handelen niet de juiste is.' Noordwijk verwacht binnenkort een uitspraak van de Raad van State en zal daarnaar handelen.