Financiële problemen, burn-outs en ontslagen: Koorenhuis in zwaar weer

Het Koorenhuis
Het Koorenhuis © Den Haag FM
DEN HAAG - Een financieel tekort van bijna vier ton, ontslagen en personeel dat kampt met burn-outs. Het Koorenhuis aan de Prinsegracht in Den Haag zit in zwaar weer. En het personeel heeft grote kritiek op de manier waarop de directie van de 'culturele hotspot' probeert de problemen op te lossen.
Het Koorenhuis gaat gebukt onder grote financiële problemen. De stichting achter onder meer het Koorenhuis, &CC, sloot het boekjaar 2022 af met een tekort van 380.000 euro. Dit is een groot verschil met het voorgaande jaar. De stichting sloot 2021 af met positief saldo van 50.000 euro. 'Het bestuur van de stichting onderkent deze situatie en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden', schrijft het bestuur in de jaarrekening van 2022.
Het is aan een nieuwe directeur om een uitweg te vinden uit 'deze situatie'. Want de oude topman van de stichting, Sewan Mumcuyan, heeft het Koorenhuis begin vorig jaar verlaten en liet die stichting met de tekorten achter.

Ernst

Mumcuyan vertrok in februari 2023 naar de stadsschouwburg in Utrecht om daar als directeur aan de slag te gaan. Hij ontkent dat hij toen wist van de ernst van de problemen. 'De hoogte van het financiële tekort was toen nog niet helemaal duidelijk', zegt Mumcuyan tegen mediapartner Den Haag FM.
Het Koorenhuis
Het Koorenhuis © Den Haag FM
Wel heeft Mumcuyan een verklaring voor de rode cijfers. '2022 was financieel om verschillende redenen een moeilijk jaar. Met onder andere gestegen kosten, een nieuwe locatie die nog niet was opgestart en noodzakelijke investeringen in het gebouw.'

Nieuwe directeur

Mumcuyans positie als directeur werd in februari vorig jaar tijdelijk overgenomen door Duncan Peltenburg. Hij was daarvoor lid van de Raad van Toezicht van de stichting. De aanstelling van Peltenburg gebeurde zonder dat hiervoor een vacature werd geplaatst. 'De Raad van Toezicht was naar iemand op zoek die de dynamiek en de organisatie al kende, zodoende ben ik benaderd', zegt Peltenburg destijds in een interview op de website van het Koorenhuis.
Op de website wordt ook vol lof over hem geschreven: creativiteit zou 'door zijn aderen stromen' en hij kan een Rubiks cube binnen 'maar liefst' 52 seconden oplossen. Een van zijn doelen: het Korenhuis 'verder te laten groeien en financieel weerbaar te maken'.

Omgeslagen

Maar het personeel ziet nog wat anders: de werksfeer is onder Peltenburg volledig omgeslagen. Oud-medewerkers melden aan Den Haag FM dat een groot aantal werknemers is ontslagen en dat contracten van zzp'ers niet worden verlengd. Ook zitten veel mensen thuis zitten met burn-outklachten.
Den Haag FM sprak met een aantal van de oud-werknemers over de gang van zaken bij het Koorenhuis. Drie bronnen willen openlijk over de ervaringen vertellen, drie andere bronnen willen anoniem blijven vanwege nog lopende contracten bij de stichting. De namen van deze bronnen zijn bekend bij de redactie en de bronnen zijn onafhankelijk van elkaar gesproken.

Heksenjacht

Oscar Groenewoud, voorheen hoofd productie en techniek bij het Koorenhuis, werkte net als veel anderen al langer bij de culturele instelling. 'Met de vorige directeur, Sewan Mumcuyan, had ik een prettige werkrelatie', zegt Groenewoud.
Toen Peltenburg directeur werd, sloeg de sfeer volgens hem echter om. 'Die is vanaf zijn aanstelling op jacht gegaan naar plekken waar het geld eruit liep. De manier waarop dat verliep, voelde als heksenjacht. Dat was niet prettig en de werksfeer heeft daar stevig onder geleden.'
Ik werd weggezet als zeikerd
Toen Groenewoud zich uitsprak over de werksfeer bracht dit alleen maar meer problemen. 'Ik heb gezegd dat dit niet helemaal de oplossing is om duurzaam met personeel om te gaan. Daarna werd ik afgesnauwd, ik vond geen ingang bij Peltenburg. Ik werd weggezet als zeikerd.'
Groenewoud zag de situatie als onhoudbaar en koos er daarom voor om zijn jaarcontract niet te verlengen. Wel nam hij contact op met de Kunstenbond, de vakbond van de culturele en creatieve sector. Maar Peltenburg is hier bestuurslid. En dat 'zorgt voor mogelijke aarzeling en twijfel om dit op te pakken', zegt Groenewoud.

Krachttermen

Andere bronnen bevestigen het beeld dat Groenewoud schetst. Meerdere (oud-)personeelsleden geven aan botsingen te hebben gehad met Peltenburg over de werksfeer of hun contract met de stichting. Deze gesprekken escaleerden. Daarbij werden ook 'krachttermen' gebruikt en gingen 'verwijten' over tafel.
Ook werd binnen het Koorenhuis steeds meer duidelijk dat er op kosten werd gedrukt. 'Vanuit de directie en financiële administratie werd het personeel verboden om geld uit te geven', stelt een anonieme bron. 'Ook als dat maar over 1 euro gaat. Daardoor konden verzoeken voor onderhoud van bijvoorbeeld huurders niet in behandeling worden genomen.'

Draai

Maar er gebeurt meer achter de deuren van het Koorenhuis. Een sociale organisatie - die niet bij naam wil worden genoemd - was verantwoordelijk voor het uitbaten van de horecagelegenheid in het pand. De exploitant ziet een draai bij de stichting sinds het aantreden van Peltenburg als directeur.
Er waren eerder ook al problemen tussen de stichting en de organisatie, omdat ex-verslaafden moesten werken in ruimtes waar alcohol werd geschonken. Maar een dag na het aantreden van Peltenburg kreeg de organisatie te horen dat Stichting &CC de banden verbrak. Dit tot schrik van de organisatie, die onder meer als doel het doel heeft om ex-verslaafden te re-integreren. De organisatie is nu gestopt.
In het Koorenhuis is ruimte voor theater, muziek, lessen en repetities
In het Koorenhuis is ruimte voor theater, muziek, lessen en repetities © Den Haag FM
Hoewel de financiële tekorten vooral worden veroorzaakt omdat exploitatie van het Koorenhuis niet kostendekkend is, wijzen verschillende bronnen ook naar een ander probleem. De renovatie van de zogeheten stijlkamers was veel duurder dan gedacht.
Stijlkamers zijn ruimtes die worden verhuurd. 'Een sfeervolle ruimte voor presentaties, lezingen, vergaderingen, optredens én het is zelfs een officiële trouwlocatie', schrijft het Koorenhuis in een bericht op het sociale media platform X.
De stijlkamers werden in 2022 gerenoveerd. Hiervoor was ongeveer 20.000 euro begroot, maar de eindkosten voor beide kamers komt uit op 70.000 euro. 'Hierdoor zijn er nieuwe uitdagingen ontstaan met betrekking tot onderhoud en renovatie van de overige ruimten', schrijft het bestuur van de stichting in het jaarverslag 2022.

'Toekomstbestendig maken'

Directeur Peltenburg weigert Den Haag FM te woord te staan over de gang van zaken bij het Koorenhuis. Hij wil alleen vragen beantwoorden via de mail. Hij stelt zich niet te vinden in het verhaal van de oud-werknemers. 'Wij herkennen ons niet in het door u geschetste beeld', schrijft Peltenburg. 'Samen met de raad van toezicht is de opdracht geformuleerd om Stichting &CC zowel financieel als op het gebied van relevantie en dienstverlening toekomstbestendig te maken. In de afgelopen maanden zijn er verschillende processen ingezet om dit te kunnen realiseren.'
Peltenburg zegt niet te willen spreken over de financiële situatie vanwege lopende gesprekken met onder meer de gemeente. 'Over deze processen, zowel de voortgang als de status hiervan, hebben regelmatig formele contactmomenten plaatsgevonden met de gemeente Den Haag', schrijft de interim-directeur. 'Momenteel bevinden we ons nog steeds middenin dit proces en is het naar betrokkenen, zowel intern als extern, die zich hiervoor inzetten niet juist om nader inhoudelijk op vragen hierover in te gaan.'
Een woordvoerder van de gemeente Den Haag beaamt dat er gesprekken lopen met de stichting over de financiën. 'Er is door de stichting twee keer om financiële ondersteuning gevraagd voor de uitvoering van een herstelplan', zegt de woordvoerder. 'Dit is aanvullend op de subsidie van 850.000 euro die de stichting in 2023 ontving voor het beheer en de exploitatie van het Koorenhuis en Concordia CC. Als antwoord op het eerste verzoek heeft de gemeente aanvullende financiële ondersteuning geboden. Vervolgens is er opnieuw een verzoek ingediend voor steun, die door de gemeente is afgewezen.'