Mysterie ontrafeld: inhoud historische tijdcapsule is bekend

DEN HAAG - In de tijdcapsule onder het ruiterstandbeeld van koning Willem II in Den Haag zitten oorkondes, foto's en boeken uit 1924. Er zat een begeleidende brief bij, die was ondertekend door het toenmalige Kabinet van de Koning. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zojuist bekendgemaakt, die de tijdcapsule onder toeziend oog van massaal toegestroomde pers opende. Eerder al hebben experts de inhoud van de tijdcapsule gezien, zij spraken van een 'bijzonder historische' vondst.
De onlangs gevonden tijdcapsule, een loden kistje, is zo groot als een schoenendoos. Er zitten oorkondes, foto's en boeken over onder andere de Slag bij Waterloo in, voorzien van oranje draadjes. Ook zit er een lofdicht op koning Willem II bij. Saillant detail: de tijdcapsule is pas in 1925 onder het beeld gelegd, later dan de onthulling van het beeld in 1924. Onduidelijk is nog waarom. De vondst wordt een week lang tentoongesteld in het bezoekerscentrum naast het Binnenhof.
Het standbeeld naast de Hofvijver in Den Haag is in november vorig jaar ontmanteld en van zijn plek gehesen naast de haringkar op het Buitenhof. De ruimte naast de haringkraam is tijdens de renovatie nodig voor de bouwketen en een nieuw uitzichtpunt. Het beeld staat in een opslag en wordt na de renovatie van het Binnenhof op zijn plek teruggeplaatst. Daaronder wordt dan ook weer de tijdcapsule gelegd, met daarin spullen van deze tijd. Dat zal waarschijnlijk pas in 2028 zijn.
Burgemeester Jan van Zanen liet de inhoud van de tijdcapsule als eerste zien. Daarbij had hij witte handschoenen aan. Hij is vooraf niet op de hoogte gebracht van wat er allemaal in zat.
'Het is allemaal heel goed geconserveerd', zegt Van Zanen over de gevonden documenten. Er komen straks spulletjes bij van deze tijd. Het is nog niet duidelijk wat precies, 'dat gaan we aan de stad vragen', zegt hij daarover.

Bevelvoerder in 19e eeuw

Het standbeeld is die van Koning Willem II, die regeerde van 1840 tot aan zijn dood in 1849. Eerder was hij bevelvoerder van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden in strijd tegen Napoleon Bonaparte, de Franse generaal en dictator. In die Slag bij Waterloo (1815) speelde koning Willem II een bescheiden rol.
De vorst vocht onder andere in de Slag bij Waterloo en was een groot liefhebber van architectuur en schilderkust. In 1848 stemde hij in met de grondwetswijziging die de macht van vorsten aanzienlijk inperkte. Onder de sokkel van het standbeeld is onlangs de tijdcapsule gevonden.

Standbeeld is kopie

Overigens is het ruiterstandbeeld van koning Willem II op het Buitenhof niet het originele exemplaar. De gemeente Tilburg, waar Willem II in 1849 overleed, nam het echte beeld in 1923 voor duizend gulden over.
Omdat er geen geld was voor een nieuw ontwerp, werd er voor Den Haag een kopie gemaakt van het ruiterbeeld dat in 1884 in Luxemburg was opgericht. Onder het beeld in Tilburg is eerder ook een tijdcapsule gevonden met daarin twee biografieën over Willem II en twee loden penningen. Van deze 'Tilburgse tijdcapsule' zijn foto's gemaakt, die in maandag onthulde Haagse tijdcapsule zaten.