Honderden meldingen na berichten over 'chaos-archief' spermabank

© ANP
LEIDEN - Zo'n 250 mensen hebben contact gezocht met het LUMC na berichtgeving over de chaos in het archief van de voormalige spermabank. Op dit moment wordt gekeken hoe deze mensen verder geholpen kunnen worden, geeft een woordvoerder van het Leidse ziekenhuis aan.
Halverwege januari bleek dat de administratie van de voormalige spermabank van het LUMC een chaos was. Documenten ontbraken, van tachtig kinderen bleek de donor niet meer te achterhalen, gegevens waren nooit uniform ingevoerd waardoor het in sommige gevallen nagenoeg onmogelijk was om een kind met zekerheid te linken aan een donor.
Ook bleek dat negen donoren veel meer nakomelingen hadden dan in Nederland gebruikelijk is. In één geval bleken met het zaad van een donor minimaal negentig kinderen verwekt te zijn. De andere acht hebben ook tientallen nakomelingen.

Oproep aan moeders, kinderen en donoren

In een poging zoveel mogelijk te herstellen deed het academisch ziekenhuis een oproep aan moeders die zich indertijd hebben laten behandelen, aan kinderen die na een behandeling zijn geboren en aan de donoren zelf. Dat hebben inmiddels honderden mensen gedaan.
De woordvoerder van het LUMC kan nog niet zeggen of het voornamelijk moeders of kinderen zijn en hoeveel voormalige donoren zich gemeld hebben. 'Dat zijn we nu allemaal aan het onderzoeken', zegt hij. 'Maar het feit dat nu al 250 mensen zich gemeld hebben, geeft aan dat er behoefte aan contact is'.

Soms lange gesprekken

'Soms duurt het telefoontje maar een paar minuten, maar soms ook anderhalf uur', zegt de woordvoerder. Een team van het LUMC kijkt nu naar alle gegevens die binnen zijn gekomen, en probeert die te linken aan het nog wel bestaande archief. Als dat niet lukt, wordt verder gekeken.
Mensen worden ook doorverwezen naar de Fiom, de instelling voor afstammingsvraagstukken. 'En vinden we niets, dan vinden we ook niets. Maar we zoeken dan wel naar mogelijkheden om het alsnog herleidbaar te maken', zegt de woordvoerder. Hij kan nog niet zeggen in hoeveel gevallen er daadwerkelijk niets is gevonden.