Bussen in plaats van auto's op drukke route, gemeente wil weg op de schop

Verkeersopstopping op de Rijnzichtbrug
Verkeersopstopping op de Rijnzichtbrug © Sleutelstad
LEIDEN - Al jaren wordt erover gepraat in Leiden: de verkeersdrukte op de Morsweg die gepaard gaat met de uitstoot van veel fijnstof. Vaak staan er files omdat het verkeer moet wachten voor dichte spoorbomen op het traject Leiden-Alphen aan den Rijn. Die elementen bij elkaar maken dat buurtbewoners al jaren aan de bel trekken over het 'verkeersriool'. Een oplossing laat ook al jaren op zich wachten, maar lijkt nu toch in zicht: de buurt wordt bijgepraat over wat de gemeente van plan is.
Dagelijks rijden er zo'n 15.000 auto's over de Morsweg en daarom spreekt men in Leiden van een verkeersriool. Sinds 2009 heeft de gemeente al plannen om de verkeersituatie rond de doorgaande weg aan te pakken. Dat lijkt nu gaan te lukken omdat Leiden langzaam maar zeker naar een autoluwe binnenstad wil.
Daardoor valt de aanpak van de Morsweg nu binnen breder plan waarbij straten in het centrum worden afgesloten voor verkeer en ook veel bussen een andere route gaan rijden.

Vierhonderd bussen

In het huidige plan verdwijnen de auto's van de Morsweg en de Rijnzichtbrug en gaan er in plaats van auto's dagelijks 400 bussen rijden. Die bussen rijden dan niet meer door de Stationsweg en de Steenstraat. Tegelijkertijd blijft de Morsweg wel een belangrijke fietsroute.
Het komt erop neer dat het hele gebied vanaf de Schipholweg tot aan de Haagweg opnieuw wordt vormgegeven. Wat het voor de verkeersdeskundigen extra lastig maakt, is dat de buurt Transvaal ingesloten ligt tussen de spoorlijnen en de Rijn.
Een impressie van de plannen
Een impressie van de plannen © Gemeente Leiden
'Ik denk dat de gemeente een mooi plan heeft gemaakt', zegt buurtbewoner Sjoerd Schipaanboord tegen Sleutelstad. 'Veel bewoners zullen blij zijn dat de auto's eruit gaan, over de komst van bussen zijn de meningen verdeeld.'
Ook zijn de bewoners kritisch over hoe ze in de toekomst hun wijk in en uit moeten komen. Want als de Rijnzichtbrug ook voor bewoners wordt afgesloten, moeten ze ver omrijden. 'Maar we weten dat het technisch mogelijk is daar iets met een camera en kentekenregistratie te doen, dus daar hopen we op.'
De Morsweg zoals die nu is
De Morsweg zoals die nu is © Sleutelstad
Als de plannen over enkele jaren zijn uitgevoerd, verplaatst veel van het het autoverkeer zich volgens de berekeningen van de gemeente naar het westen van de stad.
Het gaat dan specifiek om de Doctor Lelylaan, de Plesmanlaan, de Haagse Schouwweg en de Stevenshofdreef. Die wegen worden sowieso een stuk drukker vanwege de woningbouwplannen aan die kant van de stad.

Weg een meter smaller

Als het verkeer echt een andere route gaat rijden, ondergaat met name de Morsweg een metamorfose. De straat wordt een meter smaller, waardoor er meer ruimte ontstaan voor vergroening.
Waarschijnlijk blijft dat wel beperkt tot hier en daar een boom, aangevuld met geveltuintjes, maar daar wordt nog op gestudeerd.
Bewoners van de Leidse wijk Transvaal tijdens de informatieavond over de verkeersmaatregelen in en rond hun wijk
Bewoners van de Leidse wijk Transvaal tijdens de informatieavond over de verkeersmaatregelen in en rond hun wijk © Sleutelstad
Veel hangt ook af van afspraken die de gemeente nog wil maken met bewoners van het eerste deel van de Morsweg, tussen de Morssingel en de Rijnzichtbrug.
Daar wordt nu ook nog geparkeerd en de gemeente hoopt dat die auto's een plek kunnen krijgen in de nieuw te bouwen ondergrondse parkeergarage. Daarbovenop komt dan nieuwbouw. Op die plek staat nu nog de demontabele Morspoortgarage.

Meedenksessies

De komende tijd worden er nog meer bijeenkomsten gehouden. Bewoners, maar ook de rest van de stad worden bijvoorbeeld nog uitgenodigd voor een digitale meedenksessie.
Vanaf woensdag 14 februari staat het ontwerp ook online. Daar wordt het ontwerp dan ook toegelicht.