Betaald parkeren bij strand levert bijna 200.000 euro minder op dan het kost

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
WESTLAND - Het betaald parkeren bij het strand is tot dusver een stevige verliespost voor de gemeente Westland. Als er geen tariefmaatregelen worden genomen, ligt een jaarlijks tekort van naar schatting 170.000 tot 195.000 euro in het verschiet.
Het betaald strandparkeren is in 2020 ingevoerd op de parkeerterreinen bij de strandopgangen Vlugtenburg ('s-Gravenzande), Beukel ('s-Gravenzande) en Molenslag (Monster). Bij de evaluatie is gekeken naar vier aspecten: het belang van het betaald parkeren, het functioneren van het systeem, de bezetting van de parkeerterreinen en het financiële resultaat. Ook is er rekening gehouden met de belangen van omwonenden.
Wat een fikse tegenvaller is geweest ten opzichte van de verwachting vooraf, is dat er met name meer kosten gemaakt zijn voor begeleiding van het verkeer. 'Dit komt doordat er meer dan begroot gastheren en verkeersregelaars zijn ingezet ten behoeve van verkeersveiligheid, doorstroming en een fijne strandbeleving', verklaart het college van burgemeester en wethouders.

Chaotische en gevaarlijke situaties

In 2021 was de inzet van verkeersregelaars nog beperkt, wat op drukke dagen leidde tot chaotische en gevaarlijke verkeerssituaties. Een jaar later zijn er daarom op drukke dagen meer mensen ingezet. Uiteindelijk bleek ook dit niet voldoende om gevaarlijke situaties en foutparkeren te voorkomen. Daarom zijn in 2023 nog meer en 'pro-actievere' verkeersregelaars geregeld, ook bij Ter Heijde.
Daarnaast heeft de gemeente 'gastheren' ingezet. Die hebben in 2021 en 2022 meer en ook langer gewerkt dan verwacht, vanwege de problemen met het parkeersysteem. Het jaar daarna zijn extra gastheren ingehuurd om strandgangers te informeren over de mogelijkheden van QR-betalen.

Geen massatoerisme

Gratis parkeren bij het Westlandse strand zit er waarschijnlijk niet meer in. Indien het volledig gratis zou zijn, heeft dat een extra aantrekkende werking op met name dagjesmensen, wat zorgt voor extra verkeers- en parkeeroverlast en extra verkeersonveiligheid in de omgeving van de strandslagen, staat in de evaluatie.
Het aantrekken van extra dagjesmensen door gratis parkeren staat op gespannen voet met het doel om geen massatoerisme te willen aantrekken. Ook zegt het college dat gratis parkeren de prikkel voor bezoekers beperkt om met alternatieve vervoermiddelen zoals de fiets naar het strand te komen.
In december heeft de gemeenteraad de nieuwe Kustvisie vastgesteld. Het belangrijkste punt daarvan is dat het Westlandse strand een familiestrand blijft, dat uitblinkt in rust en ruimte. 'De kust moet goed bereikbaar zijn voor iedereen, maar we willen geen massatoerisme aantrekken', zegt het college van burgemeester en wethouders.
De eerste twee uur gratis parkeren past wél binnen het beleid. Dit is vooral van belang voor mensen die bijvoorbeeld een wandeling willen maken. Omdat dit het hele jaar door gebeurt en het vaker structurele bezoekers zijn, zal een deel van deze mensen niet bereid zijn elke keer te betalen.
De verwachting is dan ook dat bij het eventueel afschaffen van de eerste twee uur gratis parkeren de parkeeroverlast in de woonwijken nabij de strandopgangen behoorlijk zal toenemen.

Slagbomen niet eenvoudig openduwen

Over het functioneren van het parkeersysteem is de conclusie dat de in 2023 genomen maatregelen om de internetverbinding te verbeteren en QR-betaling in te voeren, het systeem duidelijk hebben verbeterd.
Daarbij is er ook voor gezorgd dat de slagbomen niet meer eenvoudig opengeduwd kunnen worden en is er camerabewaking geïnstalleerd. Dankzij deze verbeteringen is het aantal ontbrekende parkeerkaartjes teruggebracht van 27 procent in 2022 naar 11 procent in 2023.

Schermen niet altijd goed te lezen

Wel blijkt er nog onduidelijkheid te zijn over de vraag of je nog iets met je inrijkaartje moet doen als je binnen de gratis twee uur weer weg wilt rijden. Daarnaast wordt aangegeven dat door lichtinval van de zon de schermen van de automaten niet altijd even goed te lezen zijn. Binnenkort wil het college van burgemeester en wethouders de evaluatie bespreken met de gemeenteraad.