Parkeren bij strand wordt flink duurder, gemeente wil uit kosten komen

© ANP
WESTLAND - Hoewel het betaald parkeren bij het strand een stevige verliespost voor de gemeente Westland blijkt, wordt het niet afgeschaft. In plaats daarvan worden de tarieven verhoogd, als het aan wethouder Pieter Varekamp ligt. Zonder maatregelen ligt een jaarlijks tekort van bijna 200.000 euro in het verschiet.
'Het is niet raadzaam om het betaald parkeren langs het strand af te schaffen. Hoewel de gemeente Westland daarmee geld bespaart, loopt het ook veel inkomsten mis', schrijft Varekamp in een memo aan de gemeenteraad.
Onlangs bleek dat het betaald strandparkeren veel minder oplevert dan het kost voor de gemeente. Dit komt met name door de extra inzet van verkeersregelaars. Als er geen maatregelen worden genomen ligt een jaarlijks tekort van naar schatting 170.000 tot 195.000 euro op de loer.

Verschillende scenario's om kosten te besparen

De wethouder heeft een aantal scenario's opgesteld om dat tekort tegen te gaan. Daarbij is het volgens hem het meest interessant om te besparen op de gastheren op de parkeerterreinen. Aan de hand van data op het gebied van parkeren, weer, de kalender en ervaringen van vorig jaar kunnen deze gastheren optimaler worden ingezet.
Voorgaande jaren zijn er alleen maar meer gastheren ingezet, om gevaarlijke situaties en foutparkeren te voorkomen en strandgangers te informeren over de mogelijkheden van QR-betalen.

Afschaffen betaald parkeren geen optie

Het helemaal afschaffen van het betaald parkeren lijkt geen optie. 'Dit bespaart naar verwachting 80.000 euro per jaar, maar scheelt ook, uitgaande van de huidige tarieven, 200.000 tot 255.000 euro aan inkomsten', staat in de rapportage. Daarmee zou het tekort alleen maar verder oplopen.
In plaats daarvan zou gekeken moeten worden naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. Daarvoor zijn verschillende opties: het verhogen van de uur- en/of dagtarieven en het verlengen van de tijd dat je moet betalen om te parkeren. De gemeente is van dat laatste een voorstander. Nu hoef je na 19.00 uur niet meer te betalen, dat zou verlaat kunnen worden naar 21.00 uur.

Tarieven omhoog

Naast het verlengen van de tijd van betaald parkeren, is ook het verhogen van de tarieven een aantrekkelijke optie voor de gemeente. Nu parkeer je de eerste twee uur gratis en betaal je daarna in het laagseizoen 1 euro per uur en in het hoogseizoen 2,50 euro.
Daarbij is op basis van een redelijk strandjaar (2022) en een matig strandjaar (2023) gekeken wat dat oplevert. Alleen bij een uurtarief van 4,50 euro en een eindtijd van 19.00 uur én bij een uurtarief van 4 euro en een eindtijd van 21.00 uur, is de gemeente zowel in een redelijk als een matig strandjaar uit de kosten.

'Eerste twee uur blijven gratis'

De wethouder raadt in elk geval niet aan om te tornen aan de eerste twee uur gratis parkeren. Die twee uur zijn vooral van belang voor mensen die bijvoorbeeld een wandeling willen maken. 'Omdat dit vaker structurele bezoekers betreft, zal een deel van deze mensen niet bereid zijn elke keer te betalen.'
'De verwachting is dan ook dat bij het eventueel afschaffen ervan de parkeeroverlast in de woonwijken nabij de strandopgangen behoorlijk zal toenemen. De eerste twee uur gratis parkeren draagt dan ook bij aan het voorkomen van parkeeroverlast in deze wijken.'

'Zal parkeergedrag weinig beïnvloeden'

'Het effect van een aanvaardbare tariefverhoging op het gedrag van bezoekers is waarschijnlijk een stuk beperkter. Bezoekers die langer dan twee uur aan het strand verblijven, doen dat minder vaak structureel dan de kortparkeerders', zegt de wethouder.
Hij verwacht dat een merendeel van de bezoekers die langer dan twee uur parkeren, ook bereid zullen zijn een iets hogere prijs te betalen voor een dagje strand en dat een aanvaardbare prijsverhoging dan ook weinig invloed zal hebben op het parkeergedrag. Het strandparkeren komt deze maand aan de orde in een commissievergadering van de gemeenteraad.