Veel vragen naar aanleiding mislukte boring naar aardwarmte: 'Risico dus niet nul'

Veel belangstelling voor het nog aan te leggen warmtenet
Veel belangstelling voor het nog aan te leggen warmtenet © Omroep Delft
DELFT - De mislukte boring naar aardwarmte in Delft, waarbij een boorkop bleek steken in de grond, roept veel vragen op. Dat bleek tijdens een bijeenkomst over hoe het nu verder moet met het aardwarmteproject, die duizenden woningen en panden van de TU moet gaan verwarmen. Volgens de gemeente kan het project gewoon door en gaat Delft eind 2025 woningen en panden verwarmen met de aardwarmte.
Er is door Geothermie Delft, één van de vele partijen in het project, al geboord naar aardwarmte, maar de winning ervan is nog niet begonnen. Voordat die winning begint, wil het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat aan allerlei technische voorwaarden wordt voldaan wordt.
De waakhond is sowieso strenger na de aardbevingen in Groningen, maar volgde ook de gebeurtenissen rond de mislukte boring in Delft op de voet.

Boorkop blijft steken

In oktober 2023 bleef er een boorkop in de put steken, waardoor er een klein risico is op kleine bevingen en een verstoorde waterstroming in de ondergrond.
De toezichthouder wil nu onder meer dat er een analyse wordt gemaakt over het Delftse gebied waarbinnen schade zou kunnen voorkomen. Volgens de gemeente Delft heeft dat geen consequenties voor de ambities van de stad om 'schoon en veilig' van het gas af te gaan.
Schematische tekening van de boring naar aardwarmte | Bron: Geothermie Delft
Schematische tekening van de boring naar aardwarmte | Bron: Geothermie Delft
'De aanvullende adviezen van SodM zijn geen vertragende factor en onderdeel van de startvergunning. Voordat we met de feitelijke winning kunnen starten, moet aan die aanvullende voorwaarden zijn voldaan. Dat geeft voor Geothermie Delft voldoende tijd en gelegenheid om dat invulling te geven', laat de gemeente aan Omroep West weten.

Veel vragen bij omwonenden

Toch blijken de inwoners van Delft nog veel vragen te hebben over die mislukte boring. Er kwamen dinsdagavond zo'n 350 mensen af op de informatiebijeenkomst over de omschakeling van gas naar aardwarmte.
Eén hen is Marc Vlug van bewonersbelangenvereniging TU Noord. 'Wij zijn niet tegen dit project, want we moeten van het aardgas af, maar de risico's zijn dus niet nul', zegt Vlug tegen Omroep Delft.

Wat wordt vergoed bij trillingen?

Zijn vereniging, met een paar honderd gezinnen uit de Wippolder als leden, gaat nu een brief sturen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een aantal wensen. Zo wil Vlug dat in de vergunning voor geothermie duidelijker wordt omschreven wat 'vergoedbare schade' is, mochten zich trillingen voordoen.
Ook vindt hij dat in die vergunning te veel wetenschappelijke termen worden gebruikt, die gewone mensen niet snappen. Zoals aanduidingen van de heftigheid van eventuele trillingen. Verder wil hij dat 'de schadeloosstelling goed is geregeld als er iets gebeurt'.
Omwonenden hadden veel vragen op de bijeenkomst
Omwonenden hadden veel vragen op de bijeenkomst © Omroep Delft
Dat was ook de boodschap die Johan Molenbroek kwam afgeven, voorzitter van Bewonersvereniging Delfgauw. 'Er wordt heet water onder onze voeten weggezogen voor de verwarming van Delftse flats, waar we helemaal niks van terugzien. De lusten zijn voor Delft, de lasten voor Delfgauw.'
Hij vervolgt: 'Waar is een garantiefonds, dat ons garandeert dat onze schade wordt vergoed als er iets misgaat, zonder dat we daarover - net als in Groningen - rechtszaken hoeven te voeren?'

Licht op groen

De verwachting is dat staatsecretaris voor mijnbouw, Hans Vijlbrief, de vergunning nog voor de zomer definitief verstrekt. Daarmee springt het licht echt op groen voor aanleg van een transportleiding voor aardwarmte naar de wijken Voorhof en Buitenhof, waar de flats staan.
Eind volgend jaar zou het zover moeten zijn dat een deel van winkelgebied Leeuwenstein verwarmd kan worden met heet water uit de bodem.

Panden TU ook op aardwarmte

Tegelijk schakelen dan ook veel panden van de TU over van aardgas op aardwarmte, zoals de markante aula aan de Mekelweg. Dat kan, omdat daar al jaren zo'n ringleiding voor aardwarmte ligt.
De verwarming van woningen duurt langer omdat daarvoor eerst nog de transportleiding voor heet water voor moet worden aangelegd.