'Andere zorg' maar wel 24/7 open: zo verandert ziekenhuis Zoetermeer

HagaZiekenhuis Zoetermeer
HagaZiekenhuis Zoetermeer © ANP
ZOETERMEER - Het HagaZiekenhuis Zoetermeer gaat zich voor het grootste deel richten op planbare zorg, snelle diagnoses en poliklinieken. Maar de acute zorg blijft er ook. Dat bleek maandagavond in Zoetermeer waar het concept toekomstplan voor het ziekenhuis werd gepresenteerd aan de inwoners, die ook commentaar mochten leveren op de plannen en meepraten over wat zij belangrijk vinden.
Het is druk in de Toneelzaal in het Zoetermeerse ziekenhuis. In alle haast worden nog extra stoelen achter gordijnen vandaan getoverd, want wat er staat is vlak voor aanvang bezet en er staan nog mensen. Op het programma: de presentatie van het concept toekomstplan. Concept, want de inwoners zijn uitgenodigd om een duit in het ideeënzakje te doen.
De gemiddelde leeftijd van de bezoeker ligt boven de zestig jaar. En velen maken zich zorgen. Vooral om de acute zorg. Die lijkt te verdwijnen, in ieder geval in eerdere plannen. De volwaardige SEH ging al een keertje dicht en ambulances rijden nu al 's avonds en 's nachts het Zoetermeerse ziekenhuis voorbij. Spoiler alert: die komen ook niet meer terug in de avond en nacht. Maar wie zelf in die periode naar het ziekenhuis komt, wordt wel geholpen op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp.

Reddingsplan uitgewerkt

Het zijn de zorgen die de afgelopen jaren ook al de ronde deden. Het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis bungelde jarenlang op het randje van faillissement, leek gered binnen de Reinier Haga Groep, maar juist die groep spatte met knallende ruzies uit elkaar. Uiteindelijk werd het Zoetermeerse ziekenhuis gereanimeerd door een fusie met het Haagse HagaZiekenhuis.
De toekomst is daar ook op gebaseerd. De inwoners mogen nu een paar uur meepraten op basis van een plan waar het afgelopen jaar over is gediscussieerd met artsen, verpleegkundigen, de gemeente en deskundigen. De ambulance komt 's nachts niet meer terug, maar er komt wel het een en ander voor in de plaats.

Verdeling taken

Zoetermeer moet een efficiënt centrum worden voor planbare zorg met korte wachttijden en snelle diagnostiek. Dus: een operatie die wel nodig is, maar niet à la minute, moet snel kunnen worden gedaan in Zoetermeer. Er komen meer spreekuren op de poliklinieken waar artsen niet meer gestoord worden door veel acute hulpvragen en het Juliana Kinderziekenhuis gaat patiënten eveneens poliklinisch behandelen in Zoetermeer.
Die planbare ingrepen kunnen ook nog altijd in het HagaZiekenhuis in Den Haag worden gedaan, maar daar is de wachttijd dan geregeld langer. Het ziekenhuis biedt de patiënt dan de keuze: snel geholpen worden in Zoetermeer, of langer wachten en in Den Haag blijven.

Snelle diagnose

In de plannen wordt ook gesproken over 'strakke diagnostiek'. Het ideaalbeeld is om heel snel een diagnose en behandelplan te kunnen opstellen in Zoetermeer. Bij voorkeur 's ochtends naar binnen en 's avonds, na consultatie van verschillende specialisten, met diagnose en behandelplan weer naar buiten. Dat noemen ze bij Haga een 'one-stop-shop'.
De meeste acute, ingewikkelde en complexe zorg gaat dan naar Den Haag. Specialisten pendelen in het ideale plaatje heen en weer tussen Den Haag en Zoetermeer, als dat nodig is. En de digitalisering moet fors worden aangepakt. Het credo is: digitaal waar het kan, maar fysiek waar nodig. En dat alles in nauwe samenwerking met de andere zorgverleners in Zoetermeer. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de huisartsen.

Kritisch maar positief gestemd

De tientallen toehoorders zijn positief gestemd over de plannen. Wel zijn er zorgen. 'Als je als oudere straks opgenomen moet worden in Den Haag en je hebt geen auto, hoe kom je daar dan?' en 'Het plan is goed doordacht, heeft weliswaar nog losse eindjes, maar er hangt wel heel veel op automatisering. Dat is een valkuil. Het blijft toch mensenwerk en iemand moet beschikbaar zijn om mij te woord te staan'.
Ook maken mensen zich zorgen over het personeel. 'Is planbare zorg, en zijn poliklinieken wel interessant genoeg om het personeel in Zoetermeer te houden?', vraagt iemand zich af. Longarts Klara Rijnten, die namens het HagaZiekenhuis de presentatie geeft, denk van wel. 'Planbare zorg wil niet zeggen dat je niets interessants doet. Het is alleen planbaar', stelt ze de aanwezigen gerust. Zij krijgt later op de avond nog een compliment uit de zaal: 'De longarts heeft ons lucht in de longen geblazen.'

Nieuwe organisatie

Bestuursvoorzitter Peter van der Meer is blij na de informatieavond. 'Ik merk veel positivisme', zegt hij. 'Misschien waren de verwachtingen negatief, maar ik ben blij dat ik dit nu merk.' Hij voegt eraan toe dat hij ook heeft geluisterd naar de inwoners die acte de présence geven. 'Ik hoor heel goed dat communicatie belangrijk is.' Daar schortte het de afgelopen jaren nogal aan.
'Wij moeten extra duidelijk maken dat het niet alleen gaat om een nieuw ziekenhuis, maar om een nieuwe zorgvoorziening voor Zoetermeer', voegt hij daaraan toe. En wat de acute zorg betreft: volgens de deskundigen is zeventig tot tachtig procent van de acute zorg huisartsenzorg en de huisartsenpost blijft gewoon open in het ziekenhuis. Wie in de nacht binnenkomt en toch naar het ziekenhuisloket door moet, die wordt ook geholpen. Op termijn wil het Haga toe naar een Centrum voor Acute Zorg. Eén telefoonnummer en deur voor de spoedgevallen.

Deze zomer meer bekend

Het plan van het HagaZiekenhuis is om eind deze maand de toekomstplannen voor het ziekenhuis klaar te hebben. Een maand later wordt besloten of de acute geboortezorg in Zoetermeer blijft of niet. En na de zomer begint het maken van plannen voor de nieuwbouw, want ook die zit er nog aan te komen. Alleen moet dan wel precies duidelijk zijn wat er gaat gebeuren in Zoetermeer, zodat er een pand komt te staan wat ook is berekend op de taken.