Lekkages bij nieuwbouwcomplex houden maar niet op, bewoners op zoek naar andere woning

Appartementencomplex Lilium
Appartementencomplex Lilium © Bollenstreek Omroep
VOORHOUT - De lekkageproblemen in het nieuwbouwcomplex Lilium in Voorhout kunnen maar niet worden opgelost. De situatie is inmiddels zo uitzichtloos dat de verhuurder de toekomstige bewoners adviseert om uit te kijken naar andere woonruimte. De gedupeerden zijn radeloos en vragen de gemeenteraad om hulp.
Al sinds de oplevering van de onderste drie verdiepingen van het wooncomplex, halverwege 2023, zijn er lekkageproblemen bij het dak van het gebouw. Hierdoor zijn de bovenste twee verdiepingen met 24 sociale huurappartementen nog altijd niet opgeleverd.
In de muren zit vocht vanwege de lekkages. De bouwer van het wooncomplex - Ouwehand Bouw uit Katwijk - probeert sindsdien het lekkageprobleem op te lossen, maar ondanks veel onderzoek en testen lukt dat maar niet.

'Om moedeloos van te worden'

De eigenaar en verhuurder van de appartementen is woonstichting Stek. In een vertrouwelijke mail die een paar weken geleden naar de toekomstige bewoners is gestuurd, schrijft de woonstichting: 'Alle testen zijn uitgevoerd en geanalyseerd. Helaas is er onvoldoende vooruitgang. Het is om soms moedeloos van te worden, maar we gaan door.'
Ook staat er: 'De oplossingen voor de waterhuishouding zijn niet goed genoeg door de test gekomen. We zijn in overleg met de bouwer over volgende stappen. We willen en moeten de lekkages oplossen voordat u in uw appartement gaat wonen.'

Op zoek naar andere woning

Stek lijkt inmiddels zo met de handen in het haar te zitten dat ze de toekomstige bewoners maar adviseren op zoek te gaan naar andere (tijdelijke) woonruimte. 'Wij weten niet wanneer een oplevering mogelijk is. Dat vinden wij ook heel vervelend', staat in de mail.
'In de afgelopen tijd hebben zes kandidaten - bij wijze van noodoplossing - de mogelijkheid gekregen om met behoud van inschrijftijd te zoeken naar een alternatieve woning. We stellen deze regeling nu voor aan alle kandidaten van het gebouw, zodat u meer keuzemogelijkheden heeft.'
In de gloednieuwe muur zitten al scheuren door de lekkage
In de gloednieuwe muur zitten al scheuren door de lekkage © Privé
De toekomstige bewoners van de appartementen hebben inmiddels een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Ze beklagen zich erover dat ze al zo'n negen maanden wachten op hun nieuwe woning en dat woningstichting Stek 'slecht en nauwelijks communiceert' met de gedupeerden.
Ook het voorstel van Stek aan de toekomstige bewoners om zich in te gaan schrijven op andere sociale huurwoningen wordt niet als een oplossing gezien.

Huis gekregen via loting

In hun brief aan de gemeenteraad stellen de gedupeerden dat de meeste van hen geen schijn van kans maken op de sociale huurmarkt. Ze hebben de woning in appartementencomplex Lilium verkregen via een loting.
Als ze nu een woning moeten vinden in de sociale huurmarkt, gaat dat een lastig verhaal worden, vrezen ze. Zeker omdat de gedupeerden geen voorrang krijgen als ze zich inschrijven voor een andere huurwoning.

Geldproblemen door uitstel

Door alle problemen rond de oplevering komen de toekomstige huurders ook financieel in de problemen. Aan de gemeenteraad schrijven ze: 'Verschillende toekomstige bewoners zijn op dit moment dakloos of betalen extreem veel geld aan een tussenwoning omdat Stek geen alternatieven biedt.'
'Hiernaast hebben veel toekomstige huurders spullen voor hun (nieuwe) woning gekocht. Dit omdat wij in maart 2023 te horen hebben gekregen dat de oplevering in mei 2023 zou plaatsvinden.'

'Jaar in nachtmerrie'

De gedupeerden sluiten hun brief aan de gemeente af met: 'We hopen dat de gemeente Teylingen ons kan helpen met deze problemen of er druk achter kan zetten. We leven nu al bijna een jaar in deze nachtmerrie en er is nog geen eindpunt in zicht. Dit kan niet langer meer.'
De gemeenteraad gaf gehoor aan de brief door donderdagavond een motie aan te nemen waarin de gemeente wordt opgeroepen de gedupeerden te hulp te schieten. De raad wil dat de gemeente woningstichting Stek aanzet tot het vinden van passende, alternatieve woonruimte voor de betrokkenen en waar nodig een voorrangsregeling toe te passen.
De muren zijn ook aangetast door het water
De muren zijn ook aangetast door het water © Privé
Een woordvoerder van Stek laat in een reactie weten te begrijpen dat de toekomstige bewoners niet blij zijn. De woordvoerder zegt dat Stek zelf ook 'erg ongelukkig' is met de situatie, maar dat ze weinig kunnen doen, ook omdat de appartementen nog niet zijn opgeleverd.
Wel geeft de woonstichting toekomstige huurders van de appartementen iedere maand een update over de stand van zaken. Daarnaast wil Stek gaan kijken of ze gedupeerden, die nog niet zolang ingeschreven staan voor een huurwoning, toch kunnen helpen met het vinden van andere (tijdelijke) woonruimte.