Sluiting geboortezorg Zoetermeer: probleem om andere ziekenhuizen te vinden

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © PXHere
ZOETERMEER - Als de geboortezorg uit het HagaZiekenhuis in Zoetermeer per direct verdwijnt, kan het HagaZiekenhuis in Den Haag maximaal 900 van de nu 1100 bevallingen opvangen. Dat blijkt uit onderzoek naar de gevolgen van een sluiting van de geboortezorg in Zoetermeer. Niet alle andere ziekenhuizen in de regio kunnen bijspringen, staat in het onderzoek.
Het LUMC in Leiden geeft in het onderzoek van ROAZ (het Regionaal Orgaan Acute Zorgketen West) aan de komende twee jaar geen extra bevallingen te kunnen doen. Ook het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda houdt de deuren dicht als er vrouwen aankloppen die nu in Zoetermeer bevallen. HMC (Den Haag) en Alrijne (Leiderdorp) geven aan vrouwen onder bepaalde voorwaarden te kunnen opvangen in geval van nood.
Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft laat weten wel bevallingen te kunnen overnemen, maar alleen als personeel uit Zoetermeer meekomt. Dat personeel uit het HagaZiekenhuis in Zoetermeer is juist hard nodig in het HagaZiekenhuis in Den Haag om de grote bulk extra bevallingen daar te begeleiden.

Reistijd wordt fors langer

Als het niet meer mogelijk is te bevallen in Zoetermeer wordt de reistijd voor vrouwen die naar het ziekenhuis moeten voor een bevalling fors langer. Zij moeten dan naar een ander ziekenhuis in de regio. Gemiddeld doet iemand uit Zoetermeer er nu 6,5 minuten over om in het voormalige LangeLand, zoals het ziekenhuis jarenlang heette, te komen.
Als dat niet meer mogelijk is, wordt de reistijd zo'n twintig minuten naar een ziekenhuis in de buurt, als daar plek is. Wie per se naar het HagaZiekenhuis in Den Haag wil, zal meer dan dertig minuten kwijt zijn om er te komen. Eventuele files zijn in deze berekening niet meegenomen.

Ambulancediensten

De ambulancediensten in de regio's Hollands Midden en Haaglanden geven aan geen problemen te verwachten als de geboortezorg in Zoetermeer verdwijnt en het op andere plekken drukker wordt. Hollands Midden rijdt sowieso nauwelijks in Zoetermeer. Haaglanden geeft in het onderzoek aan voldoende capaciteit te hebben om eventuele extra ritten te kunnen maken.
Verloskundigen maken zich wel grote zorgen over een toenemend aantal ritten dat ze in geval van sluiting moeten maken. Vooral omdat de zorgverleners niet in alle ziekenhuizen mogen bijspringen. Dat heeft met contracten te maken.

Huisartsen en verloskundigen tegen

Zoetermeerse huisartsen en verloskundigen zeggen in het onderzoek fel tegen een sluiting van de verloskamers in het ziekenhuis te zijn. Het levert volgens hen een hogere werkdruk op, maar ook een langere reistijd voor vrouwen die alsnog in het ziekenhuis moeten bevallen.
De gemeente Zoetermeer heeft GGD Haaglanden gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen zijn en ook ROAZ deed dus onderzoek. De resultaten liggen nu bij de gemeenteraad dat eerder al het GGD-rapport kreeg.

Besluit in april

Het HagaZiekenhuis wil eind volgende maand een besluit nemen over de toekomst van de afdeling verloskunde in het voormalige LangeLand Ziekenhuis, dat vorig jaar fuseerde met het HagaZiekenhuis.
Het HagaZiekenhuis zelf laat in een reactie weten dit onderzoek van ROAZ, het onderzoek van de GGD in opdracht van de gemeente Zoetermeer en het in hun opdracht uitgevoerde onderzoek mee te nemen in de besluitvorming. Volgende maand velt de Raad van Bestuur van het ziekenhuis een oordeel. Dat moet dan nog langs allerlei inspraakorganen.