Tijd dringt voor nieuw dorp met 8000 woningen: raad en omwonenden hebben nog veel vragen

De plek waar het 'Vijfde Dorp' moet komen
De plek waar het 'Vijfde Dorp' moet komen © ANP
ZUIDPLAS - Een nieuw dorp van 8000 woningen in de polder: het is een megaproject dat kampt met opstartproblemen. Er is tijdsnood, er zijn twijfels of het allemaal wel te betalen is en of toekomstige bewoners wel droge voeten houden. Raadsleden, omwonenden en het hoogheemraadschap hebben zorgen. De gemeenteraad is er nog niet over uit en komt snel weer bij elkaar om tot een besluit te komen. Maar de tijd dringt.
Er ligt een hele stapel bezwaren tegen de bouwplannen. Eigenlijk zou het bestemmingsplan voor het complete nieuwe dorp op 2 april worden vastgesteld. Maar dat gaat de gemeenteraad niet halen. Eerst moeten er nog flink wat noten worden gekraakt.
Zo zijn er zorgen van omwonenden over de communicatie, er zijn boze boeren die hun melkveebedrijven moeten verplaatsen en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard maakt zich zorgen over de veiligheid van bewoners bij klimaatverandering.
Het 'Vijfde Dorp' is het groene gebied tussen Gouda en Zevenhuizen
Het 'Vijfde Dorp' is het groene gebied tussen Gouda en Zevenhuizen © Gemeente Zuidplas
Daarnaast maken verschillende raadsleden zich zorgen over de centjes, de plannen zijn inmiddels al zes miljoen euro duurder dan oorspronkelijk geraamd.
En dat terwijl het vaststellen van de plannen voor het nieuwe dorp – wat met 8000 geplande woningen een van de grootste bouwprojecten is in de regio – vorig jaar ook al een aantal keer is uitgesteld. Eind vorig jaar zou er een plan liggen voor de bouw, maar ook nu zijn er nog vooral extra vragen vanuit de raadsleden en dus ook zorgen bij omwonenden.

Emotionele inspraak

Vanuit de omwonenden en de omliggende bedrijven gaat het vooral om een gebrek aan informatie en perspectief rond de plannen. Veel omwonenden voelen zich niet serieus genomen door de gemeente, wat twee weken geleden al tot veel emoties leidde tijdens een commissievergadering.
'Er stonden oprecht mensen die hun werk in het water zagen vallen. Melkveehouders die geen enkel perspectief werd geboden, dat heeft mij wel wat gedaan', vertelde Paul van Drenth (Nieuw Elan Zuidplas) tijdens de commissievergadering.
Een schematische tekening van het Vijfde Dorp
Een schematische tekening van het Vijfde Dorp © Gemeente Zuidplas
Ook hebben bewoners tot voor kort niks gehoord over nieuwbouwplannen pal achter hun huis en is er niets gedaan met de initiatieven die bewoners zelf hebben aangedragen. Volgens het college waren die nog niet voldoende uitgewerkt. 'We zijn een groot voorstander van in gesprek gaan met de mensen. Deze mensen hebben hier niet om gevraagd.'
Ferry van Wijnen (VVD) vult aan: 'Er zijn keukentafelgesprekken geweest waar mensen verslagen van moeten opvragen, daar blijkt dan een verkeerde weergave van de gesprekken te zijn geweest. Ook krijgt een melkveeboer te horen dat hij tien jaar heeft om verder te gaan, om daarna uitgekocht te worden. Hier kan die boer voor zijn toekomst toch niet mee verder?'

Bewoners moeten kunnen schuilen

Daar komt dus bovenop dat ook het hoogheemraadschap zo haar zorgen heeft over de bouwplannen van het Vijfde Dorp. Het nieuwe dorp komt op het laagste punt van Nederland. Het waterschap wil zekerheid hebben over dat bewoners op de eerste verdieping kunnen schuilen als de dijken breken of als de Hollandsche IJsselkering het begeeft.
Ook wil het waterschap meer ruimte om regenwater op te kunnen vangen en moeten er in het bestemmingsplan regels komen over bodemdaling. 'Nu zien we die nog niet terug, terwijl dat toch echt randvoorwaarden zijn voor ons om hier wat van te maken', vertelde een vertegenwoordiger van het hoogheemraadschap al eerder.

Vragen nog niet beantwoord

'Veilig en toekomstbestendig bouwen kan alleen onder strikte randvoorwaarden', stelt het hoogheemraadschap. 'We moeten rekening houden met bijvoorbeeld een regenbui zoals we die kennen van Limburg. Zo'n bui kan zorgen voor natte voeten en schade. Daar moet nu een besluit over worden genomen, dat kan je later niet meer doen.'
De inbreng van de inwoners en het waterschap leidden tot veel vragen, die afgelopen dinsdagavond niet allemaal konden worden beantwoord. Daardoor concludeerde PvdA-GroenLinks-raadslid Martin Damen dat het plan niet rijp is voor besluitvorming en er dus verder moet worden gesproken over de bouwplannen van het Vijfde Dorp.

De tijd dringt

Wanneer de raadsleden erover gaan spreken is nog niet duidelijk. Wel is er tijdsnood voor het college. Het bestemmingsplan moet namelijk vóór 19 mei worden vastgesteld, omdat de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) ervoor zorgt dat de gemeente tot die datum voorrang heeft op het kopen van de benodigde bouwgrond. Die termijn kan niet worden uitgebreid.
Als de plannen later worden vastgesteld, kunnen grondeigenaren de grond aan andere partijen verkopen. Met het risico dat de bouwplannen moeilijker te realiseren zullen zijn. De komende weken proberen de raadsleden en het college van Zuidplas daarom nader tot elkaar te komen, met een nieuwe vergadering komende donderdag.