Burgemeester vindt dat hij 'redelijk' en 'noodzakelijk' handelde rond KOZP-protest

Kick Out Zwarte Piet demonstreerde tijdens de sinterklaasintocht in De Lier in november 2023
Kick Out Zwarte Piet demonstreerde tijdens de sinterklaasintocht in De Lier in november 2023 © ANP
DE LIER - De voorwaarden die burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland stelde aan de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in De Lier waren 'redelijk' en 'noodzakelijk' om de veiligheid van de voor- en tegendemonstranten te kunnen waarborgen. Dat is het standpunt dat de gemeente naar voren bracht in een hoorzitting bij de commissie bezwaarschriften, die een bezwaarschrift van KOZP behandeld.
De meest recente sinterklaasintocht in De Lier liep uit op ongeregeldheden. Amnesty International uitte eerder scherpe kritiek op de gebeurtenissen tijdens de intocht, waarbij KOZP-demonstranten werden blootgesteld aan bedreigingen en geweld door voorstanders van Zwarte Piet. Ook werd de houding en reactie van burgemeester Arends 'onbegrijpelijk' genoemd. Bij de intocht op 18 november vonden negen aanhoudingen plaats.
KOZP diende een bezwaarschrift in tegen de demonstratievergunning. De actiegroep is van mening dat de voorschriften in strijd zijn met mensenrechtenverdragen en de Grondwet, zoals het recht op demonstratie en het recht op vrijheid van meningsuiting. Volgens de gemeente is de inzet van burgemeester Arends steeds gericht geweest op de 'standpunten van alle partijen' en het 'ruimte geven aan een demonstratie'.

'Rechten op geen enkele wijze aangetast'

Tijdens de hoorzitting werd namens de burgemeester betoogd dat deze rechten 'op geen enkele wijze' zijn aangetast en dat enige vorm van aantasting 'helemaal niet de bedoeling' zou zijn geweest. 'Het ging de burgemeester om het waarborgen van de openbare orde en veiligheid.'
Arends: 'Een evaluatie van een demonstratie van KOZP in Staphorst op 22 november 2022, waarbij sprake was van ernstige wanordelijkheden in het bijzijn van kinderen, heeft uitgewezen dat dergelijke voorschriften van het grootste belang zijn.' Na het advies van de commissie bezwaarschriften neemt de burgemeester een besluit op het bezwaar.
In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat de commissie bezwaarschriften al met een advies was gekomen en dat KOZP in het ongelijk was gesteld. Dit is onjuist en daarom aangepast. Het advies volgt nog en daarna neemt de burgemeester een besluit over het bezwaar.