Betaald parkeren in hele wijk teruggedraaid, borden stonden er al

Borden waren al aangepast naar de nieuwe parkeertijden
Borden waren al aangepast naar de nieuwe parkeertijden © Jelmer Faber
DEN HAAG - Het kost de gemeente 200.000 euro en de communicatie had beter gemoeten, erkent de Haagse wethouder Arjen Kapteijns. De verruiming van de tijden waarop betaald parkeren geldt in de wijken Laakkwartier en Rustenburg-Oostbroek wordt helemaal teruggedraaid na aanhoudende onvrede onder buurtbewoners en ondernemers. De al aangepaste borden worden weer vervangen en parkeerautomaten opnieuw ingesteld.
Met het terugdraaien van de 'venstertijden' geldt in Rustenburg-Oostbroek weer de situatie van vóór 1 februari: tussen 18.00 uur en middernacht moet er betaald worden voor een parkeerplek. Die tijden gelden ook in het Laakkwartier, waar de aanpassing nog niet was doorgevoerd.
In een poging de parkeerdruk in de twee wijken tegen te gaan, verruimde de gemeente de tijden eerder van 9.00 uur tot middernacht. Dit stuitte op veel onvrede onder bewoners. Volgens hen is er overdag geen parkeerprobleem, maar vooral 's avonds en komt dat door een overmatige hoeveelheid uitgegeven parkeervergunningen.

Eerder al uitgesteld

Het besluit om betaald parkeren al om 9.00 uur in te laten gaan, werd al tot nader order uitgesteld: er werd in Rustenburg-Oostbroek nog niet op gehandhaafd. Nu worden alle maatregelen dus teruggedraaid door de gemeente.
'We zien in dit soort wijken dat de parkeerdruk te hoog is, met name in de avond en in de nacht', begint Kapteijns (GroenLinks) zijn uitleg. 'Er zijn in deze delen van de stad meer vergunningen uitgegeven dan er parkeerplekken zijn. De leefbaarheid staat onder druk, wat voor ons de reden was om aan de knoppen te draaien.'

Onvolledige communicatie naar bewoners

'In een poging om de parkeerdruk te verlichten, hebben we een aantal dingen gedaan. We hebben en hadden het idee dat met deze maatregel het minder aantrekkelijk zou worden om te parkeren, en ook dat overdag betaald parkeren voor de avond zou helpen. We weten ook echt uit metingen dat er in deze wijken een parkeervraagstuk is en dan vooral voor de mensen die bij de winkels moeten zijn, of bij de winkels werken. Dat was voor ons de reden om het venster te verruimen.'
In de communicatie is volgens Kapteijns het nodige misgegaan. 'Die is te laat op gang gekomen en onvolledig geweest. We hebben dat geprobeerd recht te trekken. De bewonersavond in Rustenburg-Oostbroek heeft geleid tot een heroverweging. We gaan dus terug naar de situatie zoals die was en laten het bij betaald parkeren van 18.00 uur tot 00.00 uur.'

Bewoners eerder en opener bij besluiten betrekken

Kapteijns spreekt over een 'niet licht genomen besluit'. 'Ik heb geconstateerd dat er heel veel weerstand is bij bewoners en ondernemers. Men heeft niet de beleving dat er overdag een parkeerprobleem is en dat het prima lukt om een paar straten verder een parkeerplek te vinden. Alles afwegende doen we dit om de bewoners en ondernemers in dit gebied te helpen.'
De wethouder trekt lessen uit de gang van zaken. 'In de toekomst gaan we bewoners eerder en opener bij dit soort besluiten betrekken. We moeten zo'n voornemen eerder bespreken. Als mensen zich overvallen voelen, helpt het niet bij gesprekken. Dat hebben we niet goed gedaan. Dit is een vrij specifieke zaak, de verruiming van de venstertijden.'

Kosten lopen in de tonnen

Financieel zorgt de mislukte wijziging in het parkeerbeleid voor een strop. De borden met de parkeertijden waren in Rustenburg-Oostbroek al aangepast naar de nieuwe tijden. Dat kostte de gemeente 110.000 euro, terwijl 60.000 euro aan de uitgifte van parkeervergunningen werd binnengehaald. In Laakkwartier bedroegen de kosten 90.000 euro voor de plaatsing van borden en werd er 10.000 euro aan parkeervergunningen opgehaald.
Volgens de brief aan de raad worden de kosten voor de plaatsing van de bebording (200.000 euro) gedekt uit 'extra baten straat parkeren Den Haag breed'. Het ontvangen geld (70.000 euro voor de vergunningen) wordt terugbetaald. 'Omdat met deze baten in de begroting nog niet rekening was gehouden, is dit budgetneutraal.'

Vergunninghouders kunnen geld terugvragen

'We hebben politiek afgesproken dat we betaald parkeren gaan invoeren, dat staat hier verder los van en daar gaan we in principe dus mee door', zegt Kapteijns. 'Maar als het om betaald parkeren gaat en we gaan wachten tot iedereen enthousiast wordt, gebeurt er nooit iets. Die brede verantwoordelijkheid ga ik daarbij niet uit de weg. Voor nu is opschorten is het meest verstandig.'
'In Laak was de invoering nog niet zover zoals in Rustenburg-Oostbroek, maar daar gaan we nu niet mee door', vervolgt de wethouder. 'Mensen die een bewonersvergunning of een bedrijfsvergunning hebben aangevraagd, kunnen dit aangeven en krijgen dan hun geld terug.' De parkeerautomaten en -apps worden aangepast en de al aangepaste borden worden vanaf 28 maart weer vervangen door de oude.

Nieuw parkeersysteem

Kapteijns benadrukt dat Den Haag bezig is met een nieuw parkeersysteem, dat ervoor moet zorgen dat de onoverzichtelijke parkeeradministratie van de gemeente overzichtelijker wordt. Dat nieuwe systeem moet bijvoorbeeld voorkomen dat er meer vergunningen uitgegeven worden, dan dat er daadwerkelijk mensen staan ingeschreven op een adres in een wijk.
'We kunnen nu niet de koppeling maken tussen de bestaande adressen waar mensen echt wonen en waar ze woonden op het moment dat ze de parkeervergunning aanvroegen. We weten nog niet over hoeveel oneigenlijke parkeervergunningen het gaat.'

Beter zicht krijgen

'In de loop van volgend jaar wordt dit systeem fasegewijs ingevoerd. Als je nu de acceptgiro netjes betaalt voor een parkeervergunning, kunnen we niet controleren of iemand nog steeds op dat adres woont. In het nieuwe parkeersysteem kunnen we dit wel', zegt de wethouder.
'Dit gaat met name om mensen die tijdelijk huurden en dan voornamelijk Oost-Europese arbeidsmigranten. We gaan de effecten daarvan afwachten. Als we daar beter zicht op hebben en de parkeerdruk is nog te hoog, komt er een maatregel op tafel. We laten er dan een beter participatieproces aan voorafgaan', benadrukt Kapteijns. Het is dus nog niet uitgesloten dat er in de toekomst alsnog langer betaald moet worden om te parkeren in de twee wijken.

Bewoners op de hoogte gebracht

De wethouder geeft aan dat bewonersorganisatie Rustenburg-Oostbroek en de klankbordgroep Actieplan Laak 'zo spoedig mogelijk' per brief op de hoogte worden gebracht van het besluit. 'Ik ben blij dat we nu duidelijkheid kunnen geven.'