Maatregelen bij voetbalkooi waar omwonenden gek worden van herrie

De voetbalkooi tussen de woningen
De voetbalkooi tussen de woningen © Sleutelstad
OEGSTGEEST - Er komen maatregelen bij de voetbalkooi in Oegstgeest waar omwonenden last hebben van het geluid van spelende kinderen en knallende ballen. De gemeenteraad van Oegstgeest heeft een motie aangenomen die de geluidsoverlast moet aanpakken. Er wordt gekeken naar de aanleg van een geluidsscherm en een zo geluidsarm mogelijke kooi.
De kooi in de Spaargarenstraat ligt tussen twee woningen ingeklemd en veroorzaakt voor direct omwonenden veel hinder. Zij zijn het geschreeuw en gebonk zat. Kinderen uit de buurt halen juist veel plezier uit de kooi, die in een dichtbebouwde nieuwbouwwijk ligt. Over het onderwerp was het laatste jaar veel te doen.
'Een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat', zo omschreef een omwonende het geluid van de voetbalkooi die grenst aan haar achtertuin. 'Het gegil en geschreeuw van de kinderen en het knallen van hockey- en voetballen brengen de meeste overlast met zich mee.'

Wisselende geluidsmetingen

In de afgelopen negen maanden zijn er verschillende geluidsmetingen gedaan die elkaar tegenspraken. Geregeld zijn er overschrijdingen gemeten.
Het college schakelde Omgevingsdienst West-Holland in. Die trok de conclusie dat de geluiden uit de voetbalkooi niet abnormaal zijn en 'redelijkerwijs geaccepteerd moeten worden'. Het geluid hoort immers bij de openbare ruimte, redeneert de omgevingsdienst. Wel zegt de de dienst dat de locatie van de voetbalkooi niet ideaal gekozen is.

35.000 euro

Het college was sowieso al van plan om 35.000 euro uit te trekken voor een nieuw hekwerk rond het veldje omdat het huidige hekwerk onveilig zou zijn. De nu aangenomen motie roept op om binnen het budget voor een zo geluidsarm mogelijke kooi te kiezen.
Verder gaat het college een voorstel uitwerken voor meer geluidswerende maatregelen, zoals de aanleg van geluidsschermen. Dit voorstel komt later, inclusief een onderbouwing van de extra kosten. 'Ook opties als een geluidsarme vloer kunnen nog worden overwogen', denkt Natalie Jonkers, die namens D66 initiatiefnemer van de motie is.

'Een lastig dilemma'

De maatregelen die genomen worden, moeten de geluidsoverlast zoveel mogelijk terugdringen, maar lossen het probleem niet volledig op. Jonkers noemt een oplossing voor de problemen vinden 'een lastig dilemma': 'We hopen dat we met ons voorstel recht doen aan de klachten die er zijn, maar tegelijkertijd ook de ruimte geven aan kinderen om er te spelen.'
Aan het geluid van de spelende kinderen zelf valt in ieder geval weinig te doen. Geluidsschermen moeten bijdragen aan het verminderen van de overlast voor de omwonenden, maar de voetbalkooi weghalen is in elk geval geen oplossing. Al is het maar, omdat in het bestemmingsplan van de nieuwbouwwijk is opgenomen dat er een trapveldje moest komen. En nergens anders in de wijk is daar ruimte voor.