Huizen en opvangcentrum op bollengrond vanwege woningnood: 'Geen fijne boodschap'

Bollengrond aan Pastoorslaan-Zuid in Hillegom
Bollengrond aan Pastoorslaan-Zuid in Hillegom © Omroep West
HILLEGOM - Hillegom gaat de provincie vragen een tijdelijke ontheffing van maximaal 15 jaar af te geven voor woningbouw op bollengrond aan de Pastoorslaan-Zuid. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten. De gemeente wil aan die weg 400 tijdelijke flexwoningen bouwen voor diverse doelgroepen en een opvangcentrum voor 135 vluchtelingen.
Het was in Hillegom nog nooit zo druk bij een gemeenteraadsvergadering als donderdagavond. Op de agenda stond dan ook de heikele kwestie: gaat Hillegom de provincie toestemming vragen om te mogen bouwen op bollengrond in het buitengebied? Een lastige verhaal, zeker ook omdat sommige politieke partijen in hun verkiezingsprogramma een paar jaar geleden nog aangaven dat van bouw op bollengrond geen sprake kon zijn.
Maar de tijden zijn veranderd. Door de stikstofcrisis, de oorlog in Oekraïne, de spreidingswet en asielcrisis is er nu een nog hogere nood in het realiseren van betaalbare woonruimte voor diverse groepen. Daardoor is de bollengrond in Hillegom opeens minder heilig geworden. En daar bleken inwoners in Hillegom en telers iets van te vinden.

'Waar zijn jullie mee bezig?'

De insprekers maakten van hun hart geen moordkuil. Hoe de gemeente het in haar hoofd haalt om te willen bouwen op bollengrond was de vraag. Het is 'kiezersbedrog' en 'verkwanseling van de cultuurhistorische waarde van de Bollenstreek', zo waren de geluiden.
Kweker Simon Pennings, die het woord voerde namens diverse belanggroepen van bloembollenkwekers, was zichtbaar geëmotioneerd. Tegen de raad zei hij: 'Jullie hebben de bijl erin gezet, in de afbraak van deze mooie prachtige streek. Waar zijn jullie mee bezig en roep dit een halt toe.'

Dilemma

De insprekers gaven behalve het verdwijnen van kostbare bollengrond ook andere uiteenlopende redenen waarom ze het plan van de gemeente totaal niet zien zitten. Zo zou de bouw te massaal worden, het ecosysteem worden aangetast en Hillegom zwichten voor de spreidingswet waardoor de burgers een asielzoekerscentrum wordt opgedwongen.
Ondanks alle kritiek hielden de meeste politieke partijen voet bij stuk. Erkend werd dat het geen fijne boodschap is die de gemeente heeft te vertellen, maar de nijpende woningnood vraagt om ingrijpende maatregelen. Fractievoorzitter Frank Evers van BevolkingsBelangen Hillegom: 'We begrijpen de zorgen van omwonenden. Niemand wil zijn geliefde omgeving zien veranderen. Maar laten we eerlijk zijn, we staan voor een dilemma.'

Tijdelijke situatie

Ook het CDA zat in haar maag met het dilemma woningbouw versus bollengrond. Toch stemde ook deze partij in met de motie om de provincie te vragen om tijdelijke woningbouw voor maximaal 15 jaar op bollengrond aan de Pastoorslaan-Zuid toe te staan.
Wel beloofde fractievoorzitter Kees Langeveld hij dat dit echt om een tijdelijke situatie gaat. 'Ik garandeer u, zolang ik in deze raad zit blijf ik daar voor vechten.' Hopelijk voor de insprekers kan Langeveld deze belofte over 15 jaar nog waarmaken.