Straat blijft doodlopend, tot teleurstelling van buurt: 'Onveilige situatie'

De Kaapstraat blijft voorlopig aan een kant afgesloten
De Kaapstraat blijft voorlopig aan een kant afgesloten © Den Haag FM
DEN HAAG - De gemeente Den Haag houdt vast aan de beslissing om de Haagse Kaapstraat ter hoogte van de kruising Kempstraat-Schalk Burgerstraat doodlopend te houden. Begin 2023 is de aansluiting van de Kaapstraat op het kruispunt weggehaald, tot ongenoegen van bewoners en ondernemers op het nu doodlopende stuk. De gemeente wil dit niet terugdraaien, maar geeft wel aan een alternatieve aansluiting op de Schalk Burgerstraat te onderzoeken.
Vanwege de verkeersveiligheid wil het college de Kaapstraat niet opnieuw op het kruispunt aansluiten, meldt Den Haag FM. 'Het college vindt het herstel van de oude situatie zeer ongewenst', schrijft wethouder Arjen Kapteijns in een brief aan de gemeenteraad.
'Dat zou namelijk betekenen dat er opnieuw een onoverzichtelijk en onveilig kruispunt met vijf armen ontstaat, waarbij de Sterfietsroute wordt onderbroken.'

Vier wegen

De Kaapstraat is in januari 2023 afgesloten van het kruispunt vanwege een verbetering van de Sterfietsroute, een fietsverbinding tussen de binnenstad en Wateringse Veld.
Dit kruispunt is nu teruggebracht naar een kruising met vier wegen in plaats van vijf. Sindsdien uiten ondernemers en bewoners hun kritiek over het besluit, omdat het volgens hun een onveilige verkeerssituatie tot gevolg heeft.

Dubbel parkeren

Wethouder Kapteijns ziet ook de problemen die de bewoners ervaren. 'Sinds de Kaapstraat doodlopend is, wordt er ongewenst en ook ongeoorloofd verkeersgedrag vertoond', zegt de wethouder.
'Het gaat om automobilisten die hun auto - ondanks het parkeerverbod - naast elkaar op de rijbaan parkeren, met blokkades als gevolg.'
Arjen Kapteijns, GroenLinks
Arjen Kapteijns, GroenLinks © Gemeente Den Haag/Martijn Beekman
Ook is het voor sommige automobilisten nog onduidelijk dat de straat doodlopend is. Volgens Kapteijns spelen de problemen vooral tussen woensdagen en zaterdagen met pieken rond de opening van de Haagse Markt.
Mogelijkheden tot participatie zijn volgens een aantal omwonenden niet gecommuniceerd, maar hier komt Kapteijns op terug. 'Dit is niet het geval', zegt Kapteijns. Volgens hem waren er wel degelijk inloopavonden waar de bewoners voor uitgenodigd waren, maar was de ingreep op de Kaapstraat niet helemaal duidelijk.

Verkeersbesluit later genomen

'De ondernemers van de Kaapstraat waren in de veronderstelling dat deze herinrichting enkel betrekking zou hebben op de Schalk Burgerstraat en hebben uit de plannen niet goed opgemaakt dat ook de herinrichting van de Kaapstraat hier onderdeel van was.'
Waar de wethouder wel het boetekleed voor aantrekt, is de afwezigheid van een verkeersbesluit. Dit besluit was in eerste instantie niet genomen, maar bleek later wel nodig. Dit heeft de gemeente later nog wel opgesteld, maar een ingediende zienswijze hierop is per ongeluk niet verwerkt.

'Betreurenswaardig'

'Deze onzorgvuldigheid is betreurenswaardig', schrijft Kapteijns. 'In de richting van de indiener zijn excuses aangeboden en in overleg is overeengekomen om de zienswijze-tekst direct als bezwaar te behandelen.'
Naar aanleiding van de problemen zijn wel stappen genomen om de verkeershinder te verminderen. Zo is de verbinding van de Kaapstraat met de Schalk Burgerstraat tweerichtingsverkeer geworden, is er een laad- en loszone ingericht voor de ondernemers en geldt er nu een parkeerverbod aan het einde van de Kaapstraat, zodat auto's daar kunnen keren.
De Kaapstraat in Den Haag
De Kaapstraat in Den Haag © Den Haag FM
Ook wordt er met belijning en een doodlopende weg-bord duidelijk gemaakt dat doorgaand verkeer naar de Schalk Burgerstraat moet.

Onderzoek naar alternatief

Hoewel de wethouder het besluit niet wil terugdraaien, wordt er wel een alternatief plan onderzocht. Hierbij wordt de verbinding met de Schalk Burgerstraat iets verhoogd tot het einde van de Kaapstraat, ter hoogte van ontmoetingsplek Julianaplaza.
'Deze aanpassing mag echter niet leiden tot een minder overzichtelijke en daarmee onveiliger verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers', zegt Kapteijns.

Meer handhaven

In combinatie met de ingrepen die gedaan zijn gaat de gemeente ook meer handhaven in de straat. 'Het gaat immers, bottomline, om het verminderen van ongewenst en asociaal verkeersgedrag.'