Bouw 8000 woningen in polder stap dichterbij: plannen gaan naar gemeenteraad

Bouw van nieuwe woningen in nieuwbouwwijk Koningskwartier in de Zuidplaspolder
Bouw van nieuwe woningen in nieuwbouwwijk Koningskwartier in de Zuidplaspolder © ANP
ZUIDPLAS - Na twee weken bakkeleien hebben de raadsleden een nieuwe stap gezet richting de bouw van 'het Vijfde Dorp', een compleet nieuw dorp van zo'n achtduizend woningen in de polder. De plannen zijn - met de nodige voorwaarden - toch wel rijp om met de hele gemeenteraad te bespreken. Eerder waren er nog grote zorgen. Waarom lijken de plannen het nu wel te gaan halen?
Wethouder Schuurmans (CU/SGP), de planners en de ambtenaren van de gemeente Zuidplas hadden de afgelopen weken hun handen vol aan het eerste bestemmingsplan voor de bouw van een nieuw dorp in de polder tussen Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Zevenhuizen.
Ze kregen talloze vragen over de nieuwe plannen, maar nu lijken de raadsleden voorzichtig overtuigd. Zo komt de bouw, die overigens eind volgend jaar al zou moeten starten, een stuk dichterbij.

Hoe wordt gekeken naar de bouwplannen?

Eigenlijk zijn alle fracties het er wel over eens: dat 'Vijfde Dorp' moet er gaan komen. De raadsleden vinden de woningen hard nodig en willen aan de slag met het aanpakken van de wooncrisis. Er is ook een gevoel van trots: Zuidplas is een van de eerste gemeenten die vanuit zichzelf een heel nieuw dorp gaat laten bouwen.
Kortom, draagvlak in de raad is er dus wel. Maar, er is een flinke tijdsdruk: de gemeente moet vóór 19 mei een besluit hebben genomen om ervoor te zorgen dat de gemeente voorrang houdt op het aankopen van grond.

Wat zijn dan de zorgen?

Er zijn zorgen over de financiën en over hoe er is omgegaan met de omwonenden en ondernemers. Zij krijgen volgens politieke partijen veel te laat uitsluitsel over of zij kunnen blijven wonen in de polder. Ook is er zorg over of het wel veilig is voor mensen om er te wonen. Het dorp komt op het laagste punt van Nederland, waardoor natte voeten op de loer liggen.
Vanwege dat gevaar kwam ook het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard inspreken met een stevig dreigement. Als niet wordt voldaan aan hun strenge voorwaarden voor waterveiligheid, dreigen zij geen bouwvergunning te geven.

Waarom kunnen de plannen nu dan toch naar de raad?

Dat komt doordat de commissieleden zijn gerustgesteld op een aantal punten. Zo reageerde wethouder Schuurmans op de kritiek en zorgen van het Hoogheemraadschap, vertelde hij dat hij kijkt naar een 'generieke uitkoopregeling' voor zowel bewoners als ondernemers en gaf hij te kennen dat de plannen niet helemaal in beton worden gegoten.
'We hebben het namelijk in de plannen over minima, dus als we dingen zoals waterveiligheid ambitieuzer willen of moeten opschrijven, dan kan dat. Het plan zoals het er nu ligt, laat ruimte om andere keuzes te maken', reageerde de wethouder toen hij vragen kreeg over de voorwaarden van het hoogheemraadschap.
Een schematische tekening van het Vijfde Dorp
Een schematische tekening van het Vijfde Dorp © Gemeente Zuidplas
Een andere reden dat de raadsleden nu tóch vinden dat de wethouder door kan met de bouwplannen, is omdat zij de komende weken nog weer extra technische vragen kunnen stellen en ook adviseurs van de gemeente kunnen bevragen naar wat de opties zijn voor raadsleden. Dat is voor hen een voorwaarde.
'Wat kunnen we nu tot 19 mei nu precies aan de plannen doen en wat gebeurt er als het waterschap nu toch geen bouwvergunning verleent?', vroeg VVD-raadslid Ferry van Wijnen zich bijvoorbeeld af. Antwoorden op dat soort vragen kan hij in de komende weken verwachten van adviseurs van de gemeente.

Hoe zit het dan met de tijdsdruk?

Die tijdsdruk is er, omdat er flink wat grond moet worden aangekocht of geruild om het dorp überhaupt uit de grond te kunnen stampen. Veel van de grond in de polder is nog in handen van ondernemers en inwoners.
Om er zeker van te zijn dat die grond in handen van de gemeente Zuidplas komt, heeft de gemeente voor de benodigde stukken grond een voorkeursrecht opgelegd.
De plek waar het 'Vijfde Dorp' moet komen
De plek waar het 'Vijfde Dorp' moet komen © ANP
Dat voorkeursrecht zorgt ervoor dat ondernemers en inwoners hun grond eerst moeten aanbieden aan de gemeente. Als dat voorkeursrecht vervalt in mei, kan de grond aan 'jan en alleman' worden verkocht.
In dat geval kan de bouw vertraging oplopen en flink duurder worden. De gemeente is dan namelijk afhankelijk van andere partijen.

Hoe nu verder?

Op 23 april is er nog een inhoudelijk debat met alle raadsleden. Dan nemen de verschillende partijen hun standpunten in en wordt er nog eens gedebatteerd over de plannen.
Vervolgens moet dan op 14 mei, precies voordat het voorkeursrecht verloopt, een definitief besluit worden geveld over de bouw van het eerste deel van het dorp.