Meer dan 400 Goudse kinderen betrokken bij huiselijk geweld

GOUDA - In Gouda waren in 2005 zeker 433 kinderen op een of andere manier betrokken bij huiselijk geweld. Het gaat niet alleen om slachtoffers van kindermishandeling, maar ook om jonge getuigen van huiselijk geweld.
Volgens directeur Behandelzaken L. Tham van de GGZ Rivierduinen zijn dit alleen de gevallen, waar melding is gedaan van geweld. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Gouda wijkt hiermee nauwelijks af van andere steden.Tijdens een symposium in de Goudse Agnietenkapel hebben hulpverleners afspraken gemaakt om de psychische schade ook bij jonge getuigen van huiselijk geweld te beperken. Via het meldtraject Kindspoor weten de instanties van elkaar met welke probleemgezinnen zij aan de slag zijn. In Hollands-Midden werken de volgende instellingen samen binnen Kindspoor: politie, Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming, De Waag (forensische psychiatrie), maatschappelijk werk en nu ook GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen.
  • Huiselijk geweld Gouda
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2006/151106 huiselijk geweld gouda - ...wanneer..mp3]