'Kanjermonumenten' krijgen extra geld

restauratie-1711
restauratie-1711
LEIDEN - De Maria van Jessekerk in Delft en de Leidse Pieterskerk behoren tot de groep van negen 'kanjermonumenten' die extra geld krijgen.
Voor deze groep monumenten is 40 miljoen euro uitgetrokken om ze te restaureren. De Pieterskerk in Leiden krijgt 2,6 miljoen subsidie uit het Kanjerfonds. Met het geld kan de restauratie van de kerk worden voltooid. Die is begonnen in 2001, toen de kerk ook al Kanjersubsidie ontving. In 2007 en 2008 moeten de zerkenvloer en de gescheurde kapitelen van de pilaren in de Pieterskerk worden hersteld. De Maria van Jessekerk in Delft ontvangt 400.000 euro. Het geld wordt aan de restauratie van het uit 1891 stammende maarschalkerweerd orgel besteed.