Geen zwaar vrachtverkeer meer op Hubertusviaduct

DEN HAAG - Zware vrachtwagens mogen vanaf dinsdagavond geen gebruik meer maken van het Hubertusviaduct in Den Haag. Het zware vrachtverkeer met een totaalgewicht van 25 ton of meer wordt met borden omgeleid.
Uit onderzoek blijkt dat zich in de constructie van het viaduct bij een zware belasting spanningen kunnen voordoen. Toen het viaduct werd gebouwd voldeed de constructie aan de normen, maar volgens de huidige normen mogen deze spanningen niet langer optreden. Ze zouden ertoe kunnen leiden dat het viaduct zonder voorwaarschuwing kan bezwijken. Het Hubertusviaduct is het enige verkeersviaduct in Den Haag waar deze constructievorm is toegepast. De omleiding zal duren tot eind 2007.