Hulpverlening voor slachtoffers van mensenhandel

DEN HAAG - Acht regionale instellingen die betrokken zijn bij de opvang en hulpverlening aan meerderjarige slachtoffers van mensenhandel maken samen afspraken om de slachtoffers een veilige omgeving te bieden.
Uniek in Nederland is dat de partners in het 'Protocol Netwerk Mensenhandel Regio Den Haag' ook afspraken maken voor de opvang, zorg en begeleiding van mannelijke slachtoffers van mensenhandel. De mannelijke slachtoffers worden ondergebracht bij door de gemeenten gesubsidieerde instellingen voor maatschappellijke opvang. De acht regionale partners tekenen komende donderdag het protocol.