Nieuwe hoogspanning verbinding Randstad

DEN HAAG - De Randstad krijgt in 2011 een extra hoogspanningsverbinding om te kunnen voldoen aan de toenemende energiebehoefte van de burgers.
Het gaat om een hoogspanningsverbinding van 380 kiloVolt, die komt te hangen aan masten tussen Beverwijk en Wateringen. Een definitieve tracékeuze is nog niet gemaakt. Het kabinet en de Tweede Kamer nemen daarover in een later stadium een beslissing. Eerst volgen nog inspraakrondes en openbare hoorzittingen.