Onderzoek naar toekomst van Pure Jazzfest

DEN HAAG - Wethouder Klijnsma laat een extern onderzoek doen naar de toekomst van het Pure Jazzfest in Den Haag.
Het onderzoek moet uitsluitsel geven over de financiele situatie van het Jazz festival, dat wordt gesubsidieerd door de gemeente. Het festival vond afgelopen zomer voor het eerst plaats. Door tegenvallende bezoekersaantallen raakte de organisatie in geldproblemen. Het externe onderzoek moet duidelijk maken of een tweede festival financieel haalbaar is. Mocht dit niet zo zijn, dan kan de subsidie van de gemeente stopgezet worden.