Herstructurering van de Bollenstreek

LISSE - De colleges van burgemeester en wethouders van zes gemeenten in de Bollenstreek willen de 'Greenport Bollenstreek' herstructureren.
De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk en Teylingen zullen de komende weken hiervoor voorstellen ontwikkelen. Greenports zijn concentratiegebieden voor de tuinbouw. De colleges willen investeren in infrastructuur, groen, landschap en woningbouw. Herstructurering van de Bollenstreek is nodig, omdat er in de agrarische sector steeds grotere bedrijven komen. De bollenbedrijven en ook de glastuinbouw willen vaak meer ruimte om te ontwikkelen dan regelgeving of beperkte ruimte toestaan.