Toeslagen bijstandsuitkeringen Den Haag verlaagd

DEN HAAG - De Gemeente Den Haag past haar beleid aan voor mensen met een bijstandsuitkering.
De toeslagen worden per 1 januari 2007 verlaagd om ze beter aan te laten sluiten op de toeslagen van andere gemeenten. De aanpassingen moeten het aantrekkelijker maken om te gaan werken en moeten het gebruik van een bijstandsuitkering tegen gaan. De toeslag voor schoolverlaters verdwijnt voor de duur van een half jaar. De bijstands voor schoolverlaters in de gemeente Den Haag wordt verlaagd tot het niveau van de studiefinanciering. Voor mensen die nu al een toeslag krijgen bovenop hun uitkering is een overgangsperiode ingesteld.