Meer tijd voor ontruiming azc Leiden

LEIDEN - De bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Leiden krijgen langer de tijd om het pand te verlaten.
De gemeente Leiden wilde de meeste bewoners er al per 1 december uit hebben omdat de brandveiligheid van het pand tekortschiet. Maar de rechtbank in Den Haag heeft nu beslist dat ze tot 1 maart 2007 de tijd krijgen. De rechtbank deed donderdag uitspraak in een zaak die was aangespannen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tegen de gemeente Leiden. Het COA vond dat er genoeg maatregelen waren genomen om de veiligheid van de bewoners nog een tijdje te kunnen garanderen. Op 1 maart mogen er nog hoogstens 150 mensen in het azc wonen. De datum dat het gebouw helemaal ontruimd moet zijn, 21 juli 2007, blijft gehandhaafd.