Maatregelen tegen fraude Sociale Recherche

Sociale Recherche-2711
Sociale Recherche-2711
LEIDEN - De Leidse wethouder Jonas van Sociale Zaken wil, als het nodig is, verhoren van de Sociale Recherche gaan opnemen. De maatregel moet fraude door de sociale recherche voorkomen.
Zeven oud-cliënten van de Sociale Dienst hebben aangifte gedaan van valsheid in geschrifte door de Sociale Recherche. De ambtenaren zouden uitkeringsgerechtigden onterecht hebben beschuldigd van samenwonen. De beschuldigingen zijn vrijwel allemaal gericht aan drie sociaal rechercheurs uit de Leidse regio. Op de beschuldigingen zelf wil de wethouder niet ingaan omdat de zaak nu onder de rechter is.