Waternet wil duinen vernatten

DEN HAAG - In de Amsterdamse waterleidingduinen bij De Zilk is begonnen met het natter maken van de duinen.
Door de waterwinning in de Zuid- en Noordhollandse duinen is de natuurlijke waterhuishouding in de duinen bij de Zilk ernstig verstoord. Veel duinvalleien raken verdord doordat er teveel grondwater is uit gepompt. Beheerder van het gebied Waternet wil het gebied vernatten zodat de natuurlijke planten en dierensoorten in het gebied weer een kans krijgen. Maar bollenbedrijven die hun velden aan de rand van de duinen hebben liggen zijn niet blij met het vernatten.
  • Vernatting De Zilk
[jwplayer|config=roosaudio|file=http://media.omroepwest.nl/windows/audio//2006/2711-Vernatting De Zilk - ... correct.mp3]