Gemeentehuizen tijdelijk gesloten vanwege fusie

NIEUWKOOP - De gemeentehuizen van Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar zijn de laatste anderhalve week van het jaar gesloten voor het publiek. Ambtenaren moeten voorbereidingen treffen voor de op handen zijnde gemeentelijke herindeling.
Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar gaan op 1 januari op in de nieuwe fusiegemeente Nieuwkoop. Ook de drie computersystemen moeten worden samengevoegd in één systeem. De drie gemeentenhuizen zijn gesloten van 20 december 2006 tot en met 2 januari 2007. Inwoners kunnen dan niet terecht voor reisdocumenten, uittreksels, aangifte van verhuizing, rijbewijzen en alle andere burgerzaken. Wel zijn ze een uur in de ochtend geopend voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden.