Opknapbeurt voor winkelcentra Zoetermeer

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer wil de komende vier jaar de winkelcentra in de stad opknappen. Het college van burgemeester en wethouders gaat daarvoor een voorstel doen.
De eerste stap wordt volgend jaar de renovatie van winkelcentra in Buytenwegh en Segwaert. Daarna volgen Vijverhoek, Noordhove, Leidsewallen, De Leyens en De Vlieger. Stadshart, Woonhart en Dorpsstraat worden uitgebreid en moderner. Een speciale projectgroep gaat een plan van aanpak maken voor een winkelcentrum in Oosterheem.  Gekeken wordt naar bereikbaarheid, veiligheid en uitstraling. De gemeente Zoetermeer trekt voor het plan 400.000 euro uit, het bedrijfsleven draagt een veelvoud van dat bedrag eraan bij. Volgens het college moet de detailhandel in Zoetermeer ?gezond? blijven. In nauwe samenwerking met de betrokken winkeliers zijn er al ideeën die verder moeten worden uitgewerkt.