Extra geld voor Haagse winkelgebieden

DEN HAAG - De gemeente Den Haag trekt 625.000 euro uit om slecht lopende winkelgebieden een impuls te geven.
De gemeente wil voorkomen dat gezonde bedrijven wegtrekken en er meer leegstand ontstaat in het zestal slecht lopende winkelgebieden. Nieuwe gebieden waar extra geld naartoe gaat zijn de Fahrenheitstraat/Thomsonlaan in Segbroek en de winkelstraten in de Zeeheldenbuurt. Alleen al naar deze gebieden gaat 125.000 euro. Winkeliers in Segbroek laten in een reactie weten de investeringen toe te juichen. Zij hopen dat de gemeente vooral wat doet aan de leegstand en de chaotische verkeerssituatie in de Fahrenheitstraat. De resterende 500.000 euro gaat naar andere winkelgebieden in Den Haag, waaronder de Weimarstraat in het Regentessekwartier en de Paul Krugerlaan in Transvaal.