Woonwagenbewoners Escamplaan naar rechter

DEN HAAG - Woonwagenbewoners van de Escamplaan in Den Haag stappen naar de rechter om de garantie op een standplaats op te eisen.
Ze willen niet meer praten met de gemeente tot de rechter in hoogste instantie een uitspraak heeft gedaan, zei advocaat Jagersma tijdens de raadscommissie stedelijke ontwikkeling. De Escamplaan is het oudste en grootste kamp in Den Haag, er wonen 145 mensen. De gemeente wil het kamp in 2008 slopen voor woningbouw, een meerderheid van de raad lijkt dit plan te steunen. De bewoners willen bij elkaar blijven en beroepen zich op een artikel uit de oude Woonwagenwet. Maar volgens wethouder Norder is er geen garantie voor een andere standplaats. Hij betreurde de gang naar de rechter en zei dat zijn deur voor de woonwagenbewoners nog steeds open stond.