Weinig animo voor parkeervergunning Haagse wijk

DEN HAAG - Slechts 2500 inwoners van de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek hebben een parkeervergunning aangevraagd. De aanvragen moesten vrijdag binnen zijn.
De gemeente had rekening gehouden met veel meer aanmeldingen, omdat er naar schatting 5600 auto's in de wijk zijn. Voor ruim 3000 auto's is dus geen vergunning gevraagd, maar de gemeente verwacht niet dat bewoners van de wijk in omliggende buurten gaan parkeren. Autobezitters in Rustenburg-Oostbroek krijgen binnenkort een brief waarin hen alsnog de mogelijkheid wordt geboden een vergunning aan te vragen. Het betaald parkeren in de wijk start op 1 februari 2007.