Goudse vrijwilligerspenning voor secretaris muziekschool

GOUDA - De Goudse wethouder Keulen heeft woensdagavond de vrijwilligerspenning van de stad Gouda overhandigd aan mevrouw Van Puffelen-Lamberts.
Zij kreeg de penning voor haar bijzondere inzet voor de muziekschool. Mevrouw Van Puffelen is elf jaar bestuurslid van de muziekschool, tegenwoordig secretaris. De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.