Zorgnetwerk 0-4 jaar van start in Schoonhoven

SCHOONHOVEN - Alle instellingen in Schoonhoven die zich bekommeren om baby's en peuters gaan samenwerken binnen het zorgnetwerk nul tot vier jaar.
Het netwerk komt regelmatig bij elkaar om de samenwerking te bespreken en bepaalde probleemsituaties door te nemen. Op deze manier kan de hulp aan probleemgezinnen beter worden afgestemd. Het gaat om afspraken tussen het consultatiebureau, de GGD, Bureau Jeugdzorg Gouda, het maatschappelijk werk van Kwadraad, de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, MEE Midden-Holland en de gemeente Schoonhoven.