Voorlichtingsfilm vuurwerk op jeugdsite politie

DEN HAAG - Op de jeugdsite van politie Haaglanden, therulez.nl , is vanaf maandag een filmpje te zien over de gevaren van vuurwerk.
Jaarlijks vallen er door vuurwerk ongeveer 600 gewonden. In de film wordt op een confronterende manier het gevaar van vuurwerk getoond. De film is tot stand gekomen met medewerking van Dario Fo uit Poeldijk. Een aantal leerlingen van de theaterschool speelt een rol in de vuurwerkfilm.