CDA: "Bereikbaarheid Den Haag in gevaar"

DEN HAAG - De bereikbaarheid in en rondom Den Haag is in gevaar. Dat zegt de statenfractie van het CDA in Zuid-Holland.
Verwezen wordt naar het tijdelijk stilleggen van Randstadrail, de problemen met de Zuid-Hollandlaan en het introduceren van het Haagse Verkeerscirculatieplan. De christen-democraten voorzien grote problemen op het gebied van onder andere mobiliteit, werkgelegenheid, economie, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en openbaar vervoer. De CDA-fractie wil van Gedeputeerde Staten weten of het college kan garanderen dat de verkeersproblemen worden opgelost.