Sluisgebied Leidschendam krijgt beschermd dorpsgezicht

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Het Leidschendamse sluisgebied heeft van het rijk officieel de status van beschermd stadsgezicht gekregen. De ministeries van VROM en OCW hebben afgelopen week hun handtekening gezet onder het aanwijzingsbesluit.
Dit betekent dat er niet meer vergunningvrij mag worden gebouwd in het sluisgebied. In 2004 had de gemeente Leidschendam-Voorburg al een positief advies uitgebracht aan de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg om het gebied rond de sluis tot beschermd dorpsgezicht aan te wijzen. Met de ondertekening is dit nu een feit geworden.