Subsidie voor bibliotheken

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland trekt in 2007 in totaal 3,7 miljoen euro uit voor vernieuwing en ondersteuning van de basisbibliotheken.
Het netwerk van basisbibliotheken is de afgelopen jaren ontstaan door fusies van kleine tot grotere bibliotheken. Het grootste deel van de subsidie, 2,7 miljoen euro, zal worden besteed aan vernieuwing. Dat betekent een groter aanbod van digitale diensten en uitvoering van voorbeeldprojecten. Ook gaan de bibliotheken meer samenwerken met culturele, zorg- en welzijnsinstellingen en wordt er meer geïnvesteerd in de scholing van personeel.