Zuidplas-gemeenten mikken op fusie in 2010

MOORDRECHT - Vooruitlopend op een gemeentelijke herindeling in de Zuidplaspolder hebben de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht om een gezamenlijke nieuwjaasreceptie te houden.
Op woensdag 10 januari komen de raadsleden en bestuurders van de drie gemeenten bijeen op een besloten receptie. Adviseur Dirk Louter, betrokken bij meerdere gemeentelijke fusies, zal een presentatie geven. Nieuwerkerk, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht willen per 1 januari 2010 fuseren. In een brief aan de provincie Zuid-Holland hebben zij geschreven, geen behoefte te hebben aan een extern onderzoek. De provincie laat de commissie-Van den Berg onderzoek doen naar een eventuele grenscorrectie tussen Gouda en Moordrecht. Volgens de drie Zuidplas-gemeenten doet een grenscorrectie afbreuk aan de beoogde krachtige fusiegemeente. En het onderzoek zou de snelheid uit het fusieproces halen. Nieuwerkerk, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht hebben al een stuurgroep gevormd om de samenvoeging voor te bereiden. In 2007 staat deze stuurgroep onder voorzitterschap van André Bonthuis van Nieuwerkerk aan den IJssel.