Vergrijzing vraagt versnelling aanbreng rookmelders

DEN HAAG - Nederland moet het aanbrengen van rookmelders in gebouwen versneld uitvoeren met het oog op de toenemende vergrijzing. Commandant Rob Brons van de Haagse brandweer heeft daarvoor gepleit in zijn nieuwjaarstoespraak.
Brons wil nog eens tegen het licht houden hoe snel mensen reageren als er brand uitbreekt. ?Deze norm is aan herijking toe?, aldus de commandant. ?Er komen meer ouderen, die zowel fysiek als mentaal ander gedrag vertonen. Maar ook de toename van niet oorspronkelijke Nederlanders vraagt een andere benadering van een dienst als de brandweer?. Als het aan Brons ligt, komen er net als in de Verenigde Staten in alle nieuwbouwwijken rookmelders. Daardoor worden incidenten sneller gemeld en blijven die relatief klein. De Haagse brandweer is zich ook verder aan het ontwikkelen op het gebied van techniek en tactiek. Steeds vaker vormt de toegankelijkheid van panden een probleem. Rolluiken bemoeilijken bijvoorbeeld de bestrijding van een brand, maar ook de constructie van een gebouw. Brons denkt dat architecten de brandweer kunnen helpen door virtuele beelden uit de ontwikkelingsfase te geven. De hulpdiensten zouden die beelden ook kunnen gebruiken als oefenmateriaal.